دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | برنامه نویس و مجری پروژه های روانسنجی

عناصر شخصیت

سه عنصر شخصیت: نهاد، خود و فراخود

بر طبق نظر فروید، شخصیت انسان پیچیده و دارای چند بعد می باشد. در نظریه ی مشهور روانکاوی فروید، شخصیت از سه عنصر تشکیل می شود. این سه عنصر شخصیت (نهاد – خود – فراخود ) با یکدیگر عمل می کنند تا رفتارهای پیچیده انسان را بسازند. هر کدام از این بخش ها نه تنها…

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت و مفاهیم پایه ای آن

شخصیت دقیقا چیست؟ چطور پدید می آید؟ آیا با رشد انسان، شخصیت تغییر می یابد؟ این ها سوالاتی هستند که سالیان زیادی ذهن روانشناسان را مجذوب خود کرده اند و همانطور که حدس می زنید پایه و اساس تعداد زیادی از نظریه های شخصیت هستند. روانشناسی شخصیت پاسخگوی این سوالات ذهن بشر است. تعریف شخصیت…

نظریه ملانی کلین روابط موضوعی

نظریه ملانی کلین بر پایه‌ی مشاهده‌ی دقیق کودکان خردسال استوار بود. برخلاف تاکید فروید روی ۵ سال اول زندگی، کلین روی ۵ تا ۶ ماه اول زندگی کودکان تاکید کرد و عقیده داشت تمامی روابط انسان‌ها در بزرگسالی بر اساس رابطه‌ی اولیه‌ی کودک با شی بنیادی که در ابتدا همان پستان مادر است، شکل می‌گیرد.…

نظریه شخصیت

نظریه شخصیت : چهار دیدگاه اصلی شخصیت کدامند؟

مطالعه شخصیت یکی از موضوعات اصلی در حوزه روانشناسی است. نظریه های متعددی در خصوص شخصیت وجود دارند و بیشتر آنها در زمره یکی از چهار نظریه اصلی شخصیت قرار می گیرند. هرکدام از این دیدگاه ها تلاش می کنند تا الگوهای متفاوت شخصیت را توصیف کنند، شامل چگونگی تشکیل الگوها و اینکه چه چیز…