ESFJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI می باشد. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته اند.

راست کردار

ESFJ ها به دنبال راست کرداری در تمامی تعاملاتشان با دیگر افراد هستند. برای این افراد، راستی به معنای اخلاقی بودن، قابل اتکا بودن، نیکوکار بودن و قابل احترام بودن است. دارای مجموعه ای قوی از بایدها و نبایدها هستند که انتظار دارند دیگران به آن عمل کنند. راست کردار بودن به این معناست که همواره قوانین ثابتی در تمامی روابط خود استفاده می کنند. ذاتاً باوجدان و منظم هستند و هم تیمی های وفاداری خواهند بود.

مهیاکننده

هدف ESFJ ها در زندگی این است که ضروریات را برای کسانی که سرپرستی می کنند، فراهم کنند. مهارت های مهیاکنندگی آن ها شامل نیازهای جسمی، اجتماعی، هیجانی و مالی می شود. این مراقبان بزرگ از این که دیگران به آن ها نیاز پیدا کنند حس خوبی دارند و زمان زیادی نیز صرف این موضوع می کنند که نشان دهند که مستحق این حس نیاز هستند. میزبانان فوق العاده ای بوده و اسامی افراد را حتی پس از یک بار معرفی، به یاد می آورند. مهیاکنندگان همواره نگران نیازهای مهمانان خود بوده و می خواهند اطمینان حاصل کنند که همه در نظر گرفته شده و هر چه می خواهند در اختیارشان قرار گرفته است.

اجتماعی

مهیاکنندگان، گرم ترین و اجتماعی ترین افراد هستند و همواره خود را به شیوه ای دوستانه و خوشایند ابراز می کنند. ذاتاً در اجتماعات شرکت کرده و با کمال میل وقت و انرژی خود ا برای موفقیت در عملکردهای اجتماعی به کار می بندند. ESFJ ها بیان گر، خوش سیما و پرحرف بوده و وقتی از تعاملات اجتماعی دور بمانند، ممکن است بی قرار شوند. به خاطر شخصیت های گرم و خوشایندشان، با تقریباً هر کسی که می بینند درباره هر موضوع درخوری شروع به صحبت می کنند.

اهمیت دهنده

مهیاکنندگان زمانی که در حال مراقبت از افراد به شیوه ای صمیمانه هستند، بیشتر از دیگر اوقات خوشحال هستند. اهمیت دادنشان از توجه پیوسته به افراد و نیازهایشان، مشخص است. بیشتر به خاطر نگرانی اصیل نسبت به افراد است که به آن ها خدمت می کنند تا این که از روی وظیفه و مسئولیت باشد. فردی که این مراقبت ها از او می شود، سطح بالایی از گرمی و خلوص از طرف مهیاکنندگان احساس می کند. ESFJ ها خود را بسیار وقف افرادی که دوست دارند، می کنند و معمولاً خوش قلب و احساساتی هستند.

رویه ای

ESFJ ها ترجیح می دهند رویکردی گام به گام داشته باشند و وظایف به عنوان جزئی از یک فرآیند، دقیقاً کامل شوند. بسیار به گذشته اتکا می کنند؛ به جای ساختن شیوه های جدید انجام کار، بر انجام شیوه های امتحان شده و مطمئن اتکا می کنند. همچنین باور دارند آینده قطعی و مشخص نیست و اغلب دیدگاهی بدبینانه نیز می توانند داشته باشند. این دیدگاه باعث می شود وظایف خود را با احتیاط زیادی انجام دهند. مهیاکنندگان به دنبال محیطی ساختاریافته هستند، جایی که هیاهوی کمی وجود داشته باشد، زمان بندی ها چیده شده و برنامه ها به درستی اجرا شوند.

همکاری کننده

مهیا کنندگان بسیار مشتاق حس تعلق هستند و بنابراین از این که کاری کنند که دیگران احساس کنند که عضو مهمی از گروه هستند، لذت می برند. برخوردی عام و همگانی دارند و دوست دارند به همراه دیگران کاری را انجام دهند. ESFJ ها زمانی که به یک تیم تعلق داشته باشند، به دنبال اعضای ارزشمند هستند. معتقدند که همکاری بدین معناست که همه افراد به همراه یکدیگر، بدون نقص برای رسیدن به موفقیت حرکت کنند.

مشاغلی که ESFJ ها ترجیح می دهند

مراقبت های پزشکی، روانشناس، معلم

نقاط قوت و ضعف در شخصیتESFJ

نقاط قوت

ESFJ ها مدیران خیلی خوبی برای تنظیم فعالیت های روتین هستند. احساس مسئولیت زیادی دارند. به عنوان شریک عاطفی و همکار، خیلی وفادار و قابل اعتماد هستند. آن ها خیلی مراقب احساسات دیگران هستند و سعی می کنند به دیگران از نظر احساسی آسیب وارد نکنند. ارتباط خوبی با دیگران برقرار می کنند و نقش فعالی در موقعیت های اجتماعی دارند.

نقاط ضعف 

ESFJ ها بیش از حد به عرف و آنچه از نظر جامعه مورد قبول است اهمیت می دهند و بیش از حد محتاط هستند. دوست ندارند تغییر کنند و نسبت به انتقاد، آسیب پذیر و حساسند به خصوص انتقادی که از جانب یک فرد نزدیک درمورد عادات، عقاید و سنت هایشان باشد. خیلی به دنبال توجه و تحسین دیگران درمورد کارشان هستند. از طرفی ممکن است به دلیل توجه به دیگران، نیازهای خودشان را نادیده بگیرند.