ESFP یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی ، بحث شده است.

مجذوب کننده

مجریان یک انرژی مغناطیسی دارند که افراد را به خود جذب می کنند. از ESFP ها گرمی و شادمانی ساطع می شود. می توانند روحیه دیگران را با شوخ طبعی و شادی سرکوب نشدنی خود برای زندگی کردن، بالا ببرند. عاشق کار کردن با افراد هستند. اجتماعی بودن و سازگاری شان باعث می شود راحت بتوان با آن ها کنار آمد و در کنار آن ها خوش گذراند. مجری ها افرادی سرزنده، مهربان و رک و راست هستند که باعث می شود بسیار سرگرم کننده و هیجان انگیز به نظر بیایند.

دست و دلباز

ESFP ها دست و دلبازترین افراد هستند. بدذات و آب زیرکاه نیستند -هرچه دارند مال شما نیز هست- و به نظر می آید علاقه کمی به پس انداز و حفظ سرمایه داشته باشند. به خاطر روحیه سرشاری که دارند، دست و دلباز هستند. زندگی را به عنوان منبعی نامتناهی از لذت می بینند. افراد را بی قید و شرط دوست دارند، بدون این که چیزی در قبال آن بخواهند. تمام توان خود را به کار می برند و از چیزی فروگذار نمی کنند. ترجیح می دهند در محیطی کار کنند که تمام توان خود را بدون بازداری به کار ببندند.

خوش بین

مجری ها رویکردی خوشبینانه نسبت به زندگی دارند و همواره به جنبه مثبت قضیه می نگرند. وقتی اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود، ESFP ها همچنان مثبت باقی می مانند و اطمینان دارند که همه چیز درست خواهد شد. در مواجهه با مشکلات، به راحتی لبخند می زنند تا ناراحتی و عصبانیت دیگران فروکش کند. مجریان راه هایی پیدا میکنند تا موقعیت های ناراحت کننده را به یک چیز مثبت تبدیل کنند و هدفشان این است که برای تمام اطرافیان شادمانی به ارمغان آورند.

فریبنده

مشخصه ESFP ها، نحوه استفاده از دلربایی شان برای بدست آوردن چیزی است که به دنبال آن هستند. حتی زمانی که قصد و نیت کاملاً آگاهانه ای ندارند، از فنون دلربایی و فریبندگی برای یافتن مزیت ها استفاده می کنند. هیجان خود را راحت ابراز می کنند، افرادی مهربان و خونگرم بوده و واقعاً نمی توانند احساسات خود را پنهان کنند. افرادی کاریزماتیک و جذاب هستند و حضوری گرم و بشاش دارند. جذابیتشان باعث می شود تا در مرکز امور قرار گیرند و همیشه در مرکز توجه باشند.

شورانگیز

سرگرم کنندگان عاشق هیجان اجرا برای گروهی از افراد هستند و هر کجا که باشند، حسی ایجاد می کنند که اکنون زمان نمایش است. حتی جایی که ضروری نیست، ESFP ها چیزهای معمولی را به خارق العاده تبدیل می کنند و در جستجوی ایجاد اثری شورانگیز هستند. شورانگیز بودن از آن جا نشأت می گیرد که این افراد مشتاق تأثیرگذاری هستند. سرگرم کنندگان فی البداهه شوخی می کنند و از تمام بدن خود برای ابراز سخن استفاده می کنند و صحنه ای تماشایی برای دیگران ایجاد می کنند. نیت آن ها از این کار این است که افراد حس شگفتی کنند.

بی درنگ

ESFP ها در این جا و اکنون زندگی می کنند. آن ها به چیزی که در سال های آتی دریافت خواهند کرد، علاقه ندارند. آن ها به دنبال خشنودی لحظه ای و پیامدهای سریع هستند. ارزش زیادی برای نتایج چشمگیر قائل هستند و دوست دارند برای انجام یک کار خوب، سریعاً پاداش فراهم کنند. به نظر می رسد جستجوی لذت برای این افراد، هدف است. اگر مراقب نباشند، به جای این که آینده را در نظر بگیرند، می توانند به آسانی تسلیم میل لحظه ای یا خواسته دیگران شوند. تقریباً به هر کاری که نشانه ای از خوش گذشتن داشته باشد، جواب مثبت می دهند.

مشاغلی که ESFP ها ترجیح می دهند

کمدین،راهنمای تور، برنامه ریزی فعالیت های مفرح، مامور فروش، پیراپزشکی و پرستاری

نقاط قوت و ضعف در شخصیت ESFP   

نقاط قوت

ESFP ها مدام به دنبال روش هایی هستند که خود را از افراد دیگر جامعه متمایز کنند. بنابراین به تجربه چیزهایی علاقه دارند که دیگران به آن اشتیاقی ندارند. آن ها سعی می کنند درزمان حال زندگی کنند. همچنین عاشق این هستند که از طریق نمایش کلامی و عملی، دیگران را سرگرم کنند. پرحرف و شوخ هستندو معمولا با دیگران بحث و جدل نمی کنند.

نقاط ضعف

ESFP ها خیلی به انتقاد حساسند. از درگیر شدن در تعارضات به طور کامل اجتناب می کنند و سعی می کنند با حرف یا عملی خود را از آن خارج کنند تا بتوانند بحث ها را باشوخی ادامه دهند. خیلی زود از فعالیت های بدون هیجان، خسته می شوند. برنامه دقیقی برای آینده ندارند و معمولا به پیامدهای اعمالشان فکر نمی کنند. همچنین درتمرکز بر موضوعات انعطاف ناپذیر و ثابت، مشکل دارند.