ESTJ یکی از۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

مسئول

جدیت و تلاش در سرپرست ها سریع پدیدار می شود. ESTJ ها تقریباً از زمان کودکی، قابل اطمینان و وظیفه شناس هستند. علاوه بر تمام این ها، کاری را که قرار است انجام دهند، انجام می دهند و به ندرت مقام صلاحیت دار را زیر سؤال می برند. اطاعت از دستور را مسئولیت ابتدایی خود می دانند. از برنامه های روزمره به خوبی پیروی می کنند، منظم و مرتب بوده، بسیار وقت شناس هستند و انتظار دارند دیگران نیز همین طور باشند. سرپرست ها به مؤسسات خود وفادار هستند، در کارهای خود بسیار تلاش می کنند و به دلیل هوششان خیلی از اوقات به سمت های مسئولیت دار منصوب می شوند.

شریف

ESTJ ها یک حس شرافت و وظیفه شناسی را در هر جنبه از زندگی خود دارند، خواه در معاملات تجاری باشد یا در روابط شخصی با دوستان و خانواده. شهروند خوبی بودن برای آن ها به منزله یک وظیفه است. اصیل ترین و شریف ترین قسمت زندگی را حضور در تمامی سطوح اجتماع می دانند. در موقعیت های اجتماعی، رک و روراست هستند و چیز کمی برای مخفی کردن دارند. سرپرست ها باوفا و باوجدان هستند و وقت و انرژی خود را سخاوتمندانه در اختیار افراد مهم زندگی شان قرار می دهند.

ساخت یافته

سرپرست ها بهترین افراد برای زمان بندی منظم دستورالعمل ها و شرح کامل قوانین و مقررات هستند. از نقطه نظر ESTJ ها، امور باید صحیح انجام پذیرند و هر قانونی که تنظیم شود باید رعایت شود. آن ها به راحتی افراد را ارزیابی می کنند و گرایش دارند که افراد را بر اساس میزان پیروی از پروتکل، قضاوت کنند. در هر گروهی که باشند، کنترل گروه را به دست گرفته، نقش ها را تعیین می کنند، وظایف را مشخص کرده و به افراد محول می کنند و ساختار ایجاد می کنند. سرپرست ها توجه دقیقی به جزئیاتی دارند که منجر به انجام مناسب کار می شود.

مؤکد

ESTJ ها نه تنها قوانین و دستورالعمل ها را وضع می کنند، بلکه مشتاق هستند تا آن ها را به اجرا بگذارند. درباره این که دیگران هنجارها را رعایت کرده یا در غیر این صورت، با عواقب آن روبه رو شوند، جدیت دارند. راهنمایی و درخواست برای رشد و پیشرفت را دریغ نمی کنند. آن ها نمی توانند افرادی که دستورالعمل ها را رعایت نمی کنند یا آن ها را کاملاً تغییر می دهند، تحمل کنند. برای سرپرست ها، اطاعت از جانب زیردستان، فقط یک انتظار نیست بلکه اطاعت را به افراد تحمیل می کنند.

مقتدر

برای سرپرست ها، مقام داشتن هم تعهد به همراه دارد و هم مزیت هایی برای آن ها دارد. این افراد به عنوان رهبر، با صادر کردن دستور راحت هستند. بنابراین ESTJ ها مطالبات، دستورات، خواسته ها و دستورالعمل ها را راحت صادر می کنند. در هر نظام اجتماعی، چه در خانه باشد و چه در مؤسسه، این افراد سختگیر و رک، اصرار می ورزند که هر عضو جایگاهی مشخص در هرم جایگاه ها دارد. برای سرپرست ها، منصب، موقعیت، تخصص، تجربه و مدت زمان خدمت، احترام و عزت به همراه دارد.

مجرب

ESTJ ها پس از سال های متمادی از خدمت، به موقعیت های برجسته می رسند. آن ها راه خود به بالا را با گام های محتاطانه بدست می آورند و به میان بر زدن و راه آسان تر رفتن، تمایل ندارند. از نظر آن ها روش های اثبات شده محصول تجربه های موفق گذشته است. این افراد اعتبار زیادی برای خبرگان قائل هستند. قویاً معتقد هستند که گوش دادن به تجربه خبرگان تضمین کننده است. زمانی که ایده ای پیشنهاد داده می شود، فرد ایده دهنده اهمیت دارد. برای سرپرست ها اعتبار فردی که ایده را پیشنهاد می دهد، حیاتی است.

مشاغلی که ESTJ ها ترجیح می دهند

حسابدار، مدیر امور مالی، مشاغل مرتبط با امور حقوقی و نظامی

نقاط قوت و ضعف در شخصیت ESTJ

نقاط قوت

ESTJ ها فداکار و دارای اراده ای قوی هستند و به خاطر مخالفت های کوچک از عقاید خود دست نمی کشند. صادق، روراست و خوش قول هستند. به عنوان افرادی مسئولیت پذیر شناخته می شوند. آن ها به امور غیرقابل پیش بینی و ذهنی اعتماد نمی کنند و سعی می کنند قوانین، ساختارها و نقش های مشخصی را ایجاد نمایند چرا که این ها مشخص و قابل اعتمادند. به دلیل تعهد آن ها به صداقت و استانداردهای مشخص، آن ها رهبران مطمئنی برای گروه ها هستند.

نقاط ضعف

ESTJ ها به دلیل توجه زیاد به نظم و ساختار، انعطاف ناپذیر و طرفدار سنت هستند و از فرصت های پیش رو و راه حل های جدید استفاده نمی کنند. یک سری اصول درست و غلط برای خود تعیین کرده اند که اگر دیگران مطابق آن ها رفتار نکنند درمورد آن ها قضاوت منفی می کنند و گاهی نسبت به نظرات مخالف اصولشان، تند و خشن برخورد می کنند. همچنین به دلیل پایبندی به اصول خود ممکن است در ابراز هیجان و همدلی، مشکل داشته باشند.