INFP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته بحث شده است.

آشتی دهنده

یکی از اهداف بزرگ شفادهندگان، عمل کردن به عنوان تسهیل کننده و آشتی دهنده است. INFP ها به دنبال شفای درونی در خودشان، شفای بیرونی با دیگران و شفای ابدی با مقدسات هستند. به دنبال اصلاح بخش هایی در درون خود هستند که آفت زندگی شخصی و روابطشان شده است. مشتاق آشتی دادن هستند و تلاش می کنند افراد را به نقطه ترمیم برسانند. یعنی کمک می کنند افراد وحدت، یکپارچگی یا هارمونی خود را بازگردانند. آن ها آشتی دهنده تمام افرادی هستند که جای مناسب و درخوری در دنیا ندارند. دست هایشان را به سمت کسانی دراز می کنند که جدا مانده اند، ترک شده اند و فراموش شده اند.

الهام بخش

زمانی که مسائل عاطفی پیش می آید، INFP ها می توانند بسیار الهام بخش باشند زیرا حاضرند به همراه دیگران آسیب پذیری را تجربه کنند. اولین کسانی هستند که حاضر به فداکاری بوده، به ترس هایشان اعتراف کرده و ضعف هایشان را قبول می کنند. این نوع از اصالت، به دیگران الهام می بخشد که در اجتماع حضور داشته باشند و ضعف هایشان را پنهان نکنند. شفادهندگان از طریق برقراری ارتباط در سطح شخصی، بر افراد تأثیر می گذارند. آن ها روایات خود را به روایات شنوندگان ربط می دهند.

مراقبت کننده

شفقت یعنی “هشیاری دلسوزانه نسبت به پریشانی دیگران به همراه میل به آرام کردن آن ها.” ماهیت مراقبت کنندگی شفادهندگان از سفر شخصی ژرفشان در راه رستگاری نشأت می گیرد. INFP ها با شریک شدن در رنج ها، چالش ها، مشکلات و دردهای افراد، با آن ها ارتباط برقرار می کنند. این حساسیت به درد به آن ها اجازه می دهد با افراد مظلوم و دل شکسته ارتباط برقرار کنند. با چنان حساسیتی به افراد نیازمند نزدیک می شوند که نظیر ندارد.

باحرارت

INFP ها هدف شورانگیزی دارند که برای جهانیان صلح و برای خود و کسانی که دوست دارند، سلامتی و کمال به ارمغان آورند. عمیقاً و با شور و حرارت به دیگران مخصوصا افراد خاص زندگیشان یا به هدفی ارزشمند اهمیت می دهند. در تنشی پویا زندگی می کنند، جایی که شدیداً با خود می جنگند و مشتاقانه به دنبال وحدت درون هستند. در مکان هایی که می توانند به کشمکش درونی خود اعتراف کنند، با خروش های مجاهدانه شان برخورد مناسبی صورت می گیرد. در این جاست که در اجتماع می توانند الهام بخش دیگر افرادی باشند که کشمکشی شبیه آن ها دارند.

رؤیاپرداز

شفادهندگان، رؤیاهایی دارند؛ این بزرگ ترین موهبت آن هاست. رؤیاهایشان به آن ها انرژی می دهد و آن ها را باانگیزه نگه می دارد. INFP ها اغلب ندایی می شنوند که در دنیا به دیگران کمک کنند، و حاضر هستند فداکاری های شخصی داشته باشند. برای رؤیاهایشان زندگی می کنند و به دنبال ارتباط با دیگر افرادی می گردند که رؤیایی شبیه خودشان دارند. شفادهندگان حس ایده آل گرایی عمیقی نسبت به این که چه کسی هستند و چه کسی می خواهند بشوند، دارند. وقتی که متقاعد شده اند رؤیایشان باید محقق شود، به آن ایمان آورده و با پشتکار به جلو می روند.

مشاغلی که INFP ها ترجیح می دهند

ماساژ درمانگر، توانبخشی جسمی، روانشناس، کارشناس اجتماعی

نقاط قوت و ضعف در شخصیت INFP

نقاط قوت

به دلیل خوش بینی INFP ها، دیگران به آن ها متکی هستند و آن ها را تحسین می کنند. تمایلی به کسب قدرت و سلطه گری بر دیگران ندارند. در تغییر عقاید و اصولشان، انعطاف پذیر هستند. همچنین قادرند موضوعات دور از هم را ترکیب کنند و در یک زمینه واحد، ارائه دهند. آن ها سخت کوش هستند و وقت، انرژی، افکار و احساساتشان را صرف کاری می کنند که به آن اعتقاد دارند.

نقاط ضعف

INFP ها از دیگران تصویر آرمانی و بت می سازند و این را نادیده می گیرند که هیچ کس کامل نیست. خود را خودخواه می دانند درحالی که نیستند چرا که می خواهند بیش از آن که می توانند به دیگران کمک کنند. چیزی درمورد خودشان به بقیه حتی افراد نزدیک نمی گویند و به همین دلیل، احساس گناه می کنند.