همان طور که درمبحث روان آزردگی بحث شد، افسردگی سومین خرده مقیاس روان آزردگی (N3) در آزمون شخصیت نئو است. درنوشته حاضر درمورد افسردگی در آزمون نئو، بحث شده است.

توصیف خرده مقیاس افسردگی در آزمون نئو

افسردگی (Depression) از هیجان هایی است که احتمالا همه ما در پاسخ به شکست و ازدست دادن یک عزیز، یک موقعیت اجتماعی، یک رابطه و … آن را تجربه کرده ایم. به طور طبیعی، اگر حداقل یکی از مولفه های افسردگی مثل غم، ناامیدی، احساس گناه و … بعد از چنین حوادثی رخ ندهد ما نمی توانیم با چنین موقعیت های ناراحت کننده ای کنار بیاییم. خرده مقیاس افسردگی در آزمون نئو تفاوت های شخصیت افراد نرمال را از لحاظ تجربه این هیجان می سنجد. میزان متفاوت افسردگی می تواند تاثیر متفاوتی بر احساسات فرد، افکار و رفتارش داشته باشد. درواقع، تجربه نرمال افسردگی به معنای وجود اختلال افسردگی اساسی در فرد نیست. بلکه به احساس طبیعی غم پس از رویدادی ناراحت کننده اشاره دارد که به سازگاری فرد با آن رویداد، کمک می کند.

افسردگی در آزمون نئو

چه درجاتی از افسردگی، مشکل ساز است؟

مشکل زمانی ایجاد می شود که نوع نگاه فرد به خود و مسائلش و همچنین رفتارهای فرد، کاملا تحت سیطره این احساس قرار بگیرد و زندگی او را مختل کند. این موضوع با نمرات بالای افسردگی، ظاهر می شود. ممکن است دیگران این افراد را به عنوان افرادی گوشه گیر و غمگین بشناسند. آن ها معمولا برای انجام کارها، انرژی کافی ندارند و در فعالیت های لذت بخش شرکت نمی کنند و به موضوعات کمی، علاقه دارند. همچنین این افراد، شکست و اتفاقات بد را معمولا به خودشان نسبت می دهند و به همین دلیل، خود را سرزنش می کنند و بیشتر اوقات، احساس گناه دارند.

از طرفی ممکن است که فرد در پاسخ به رویدادهای ناراحت کننده، هیچ احساس غمی را از خود نشان ندهد که این هم پیامدهای نامطلوبی را برای فرد به همراه دارد. این موضوع با نمرات پایین افسردگی، نشان داده می شود. این افراد ممکن است بی اعتنا و سرد به نظر برسند و واکنش شان نسبت به اتفاقات مختلف، یکسان باشد. به همین دلیل ممکن است دیگران احساس کنند که آن ها بی عاطفه هستند و درکشان نمی کنند.

لازم به ذکر است که هریک از نمرات بالا و پایین افسردگی درآزمون نئو ، ویژگی های مثبت و منفی دارند که با توجه به نمره فرد در نتیجه حاصل از تست نئو، این ویژگی ها به صورت جامع به وی ارائه می شوند.

منابعی برای مطالعه بیشتر

  1. depression and its symptoms
  2. what is depression