هیجان های مثبت در آزمون نئو، به عنوان ششمین خرده مقیاس برونگرایی، مطرح شده است. هیجان های منفی و مثبت زیادی در این دنیا وجود دارند که بخشی طبیعی در خلقت انسان ها هستند. اما جستجو و فهم بخش مثبت آن برای هر یک از ما اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بهزیستی و شادی به ارمغان می آورند. مارتین سلیگمن بنیان گذار روانشناسی مثبت، مدلی ارائه داد که از ۵ عامل، تشکیل شده است. جستجوی این عوامل؛ شادی، کامیابی و معنا برای فرد به همراه دارند. یکی از این ۵ عامل، هیجان های مثبت است که یکی از ویژگی های شخصیت مطرح شده در آزمون شخصیت نئو نیز می باشد.

توصیف خرده مقیاس هیجان های مثبت در آزمون نئو

افرادی که به دنبال تجربه هیجان های مثبت هستند، به دنبال شرایطی در زندگی هستند که بیشترین تأثیر مثبت را روی آن ها داشته باشد. تجربه این هیجان ها تأثیر مثبتی روی مغز می گذارد به طوری که باعث افزایش هوشیاری، توجه و حافظه می شود. این هیجان ها به ما کمک می کنند تا اطلاعات بیشتری دریافت کنیم، ایده های مختلف داشته باشیم و ما را قادر می کنند بین آن ها ارتباطی منطقی پیدا کنیم.

در واقع افرادی که مقدار زیادی از این هیجان ها را در زندگی روزمره تجربه می کنند انسان هایی شاد و سالم ترند، مسائل را بهتر یاد می گیرند و در تعاملاتشان موفق ترند. آن ها تمایل دارند که احساسات مثبتی تجربه کنند حتی اگر دلیل روشنی برای تجربه این حال خوب نداشته باشند. خوشبختانه چنین افرادی نیاز به تجربه مداوم این هیجان ها ندارند، همان تجربه گهگاهی برای آن ها ارزشمند است.

هیجان های مثبت در آزمون نئو

دو تعریف متفاوت

بسته به این که هیجان را احساسی ذهنی یا واکنشی به شرایط بدانیم، دو تعریف متفاوت از هیجان های مثبت می توان مد نظر داشت. تعریف اول آن را “تجربه ذهنی شدید و لذت بخش” می داند و تعریف دوم” پاسخی چند مؤلفه ای” است. مهم نیست کدام یک از این تعاریف را بهتر بدانید؛ آنچه حایز اهمیت است نوع این هیجان ها، هدفشان و تأثیری که روی افراد می گذارند، می باشد. در مورد نوع آن ها می توان به هیجان هایی مانند خوشی، سپاسگذاری، امید، علاقه، غرور، تفریح، هیبت (ترس آمیخته با احترام)، نوع دوستی، عشق و… اشاره کرد.

هدف هیجان های مثبت علاوه بر ایجاد حس خوب در خود فرد، تکه ای پازل شادی است که زندگی دیگران را معنا می بخشد و با ارزش می کند. برای مثال لذت گفتن یک “من انجام می دهم” به فردی مهم در زندگی، بخشی است که برای او نیز ارزش و معنا به همراه دارد.

منبعی برای مطالعه بیشتر

positive emotions