خرده مقیاس دلرحمی در آزمون نئو ششمین خرده مقیاس توافق پذیری می باشد. این خرده مقیاس، وجوه همدلی و توجه به دیگران را اندازه­ گیری می ­کند. افراد دارای نمره­ های بالا در جهت نیازهای دیگران فعال بوده و بر جنبه ­های انسانی سیاست­ های اجتماعی تأکید دارند. افراد دارای نمره­ های پایین، افرادی سرسخت ­تر از دیگران بوده و کمتر تحت تأثیر رحم و شفقت، دست به بخشندگی می­ زنند. این افراد، خود را واقع ­بین و دارای تصمیمات منطقی بر اساس واقعیت ­های موجود می ­شناسند. همچنین نمره پایین در خرده مقیاس دلرحمی در آزمون شخصیت نئو، با شخصیت پارانوئید، ضداجتماعی و خودشیفته ارتباط دارد.

توصیف خرده مقیاس دلرحمی در آزمون نئو

افراد با ویژگی دلرحمی، احساسات و افکار افراد دیگر را خوب درک می کنند. آن ها می توانند خود را به جای فرد دیگر بگذارند و موضوع را از دیدگاه او ببینند. در نتیجه می توانند از طریق نسبت دادن حالات ذهنی به دیگران، رفتار آن ها را درک و پیش­ بینی کنند. این کار، امکان گفتگو و ارتباطات خاص اجتماعی را فراهم می کند. همچنین در فرد دیگر این احساس را ایجاد می کنند که در دنیا تنها نیست و افرادی در کنار او هستند که درد و رنج او را می بینند و احساس می کنند. این افراد می توانند توجه و نگرانی خود به دیگران را نشان دهند و برای کمک به آن ها، راه حل هایی نیز مطرح می کنند.

مصمم بودن در برابر دلرحم بودن

افراد با نمره پایین دلرحمی در آزمون نئو، دارای ثبات در کار خود هستند. آن ها در مواجهه با شکست، فقدان، موفقیت و چالش، پیگیر و مقاوم بوده و از کار خود، دست نمی کشند. همچنین به کار خود، متعهد هستند و تمام توجه خود را در چیزی که به دنبال آن هستند می گذارند. آن ها در دنبال کردن اهدافشان، متمرکز، مصمم و ثابت قدم هستند. این افراد؛ سرسخت، دارای بردباری و خلق و خوی مبارزه با مشکلات و شکست ها هستند.

نظر ویلیام جیمز درمورد دلرحمی و مصمم بودن

از نظر ویلیام جیمز، روان شناس و فیلسوف آمریکایی، افراد دلرحم، در مقابل مشکلات و موانع کم می آورند. آن ها در مقابل انتقادات آشفته می شوند و اعتماد به نفسشان را از دست می دهند. آن ها دائماً گله مند بوده و معمولاً شکست می خورند. همچنین در مقابل افراد دلرحم، افراد مصمم را توصیف می کند. به نظر او افراد مصمم، ساختاری محکم دارند و قدرت ایستادن در مقابل مشکلات و روبه رو شدن با موانع زندگی را دارند.

منبعی برای مطالعه بیشتر

what is tender mindedness