enfp

تیپ شخصیتی ENFP: ایده آل گرای قهرمان

ENFP یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته مورد بحث قرار گرفته است. پرحرارت قهرمانان هیجانات متنوع و بسیاری دارند، و شور خاصی نسبت به تازگی و بدیع بودن دارند. ENFP ها برایشان مهم است سفری را شروع کنند…

infp

تیپ شخصیتی INFP: ایده آل گرای شفادهنده

INFP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته بحث شده است. آشتی دهنده یکی از اهداف بزرگ شفادهندگان، عمل کردن به عنوان تسهیل کننده و آشتی دهنده است. INFP ها به دنبال شفای درونی در خودشان، شفای بیرونی با دیگران…

entj

تیپ شخصیتی ENTJ: فرمانده منطقی

ENTJ یکی از تیپ های ۱۶گانه شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر، مورد بحث قرار گرفته است. حاکم فرماندهان برای رهبری کردن به دنیا آمده اند، همیشه فعال بوده و رهبری گروه ها و موقعیت ها را به عهده می گیرند تا برای نتایج…

intj

تیپ شخصیتی INTJ: مغز متفکر منطقی

INTJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های مربوط به این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. برنامه ریزی مغز متفکرها پیامدهای منطقی هر حرکتی را درک کرده و به آسانی متوجه می شوند هر گام چگونه به گام بعد…

entp

تیپ شخصیتی ENTP: مخترع منطقی

ENTP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. دارای تخیل قوی “این کار انجام شدنی نیست” برای یک مخترع، چالشی است که پاسخ “من می توانم آن را انجام دهم”، به همراه دارد. ENTP ها به…

estj

تیپ شخصیتی ESTJ: نگهبان سرپرست

ESTJ یکی از۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. مسئول جدیت و تلاش در سرپرست ها سریع پدیدار می شود. ESTJ ها تقریباً از زمان کودکی، قابل اطمینان و وظیفه شناس هستند. علاوه بر تمام این ها، کاری…

istj

تیپ شخصیتی ISTJ: نگهبان بازرس

ISTJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته است. قابل اتکا ویژگی بازرس ها قاطع بودن در کارهای عملی است. ISTJ ها نگهبانان مؤسسات هستند و می توان آن ها را به عنوان افرادی ثابت…

esfj

تیپ شخصیتی ESFJ: نگهبان مهیا کننده

ESFJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI می باشد. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته اند. راست کردار ESFJ ها به دنبال راست کرداری در تمامی تعاملاتشان با دیگر افراد هستند. برای این افراد، راستی به معنای اخلاقی بودن، قابل اتکا بودن، نیکوکار…

isfp

تیپ شخصیتی ISFP: پیشه ور سازنده

ISFP یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی، بحث شده است. حسی ISFP ها با انواع حس ها هماهنگ هستند که به آن ها توانایی فوق العاده ای در کار کردن با کوچک ترین تغییرات رنگ، لحن، رایحه…

isfj

تیپ شخصیتی ISFJ: نگهبان محافظ

ISFJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیتی در آزمون تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI است که در این مبحث راجع به ویژگی های این تیپ شخصیتی، بحث شده است. فداکار محافظان از مراقبت کردن دیگران، احساس رضایت بسیار زیادی می کنند و آسودگی خود را با عطوفت و مهربانی، وقف می کنند. گرچه…

estp

تیپ شخصیتی ESTP: پیشه ور کارآفرین

ESTP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیتی مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های شخصیتی این تیپ در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. جذاب افراد ESTP استعداد خاصی در یافتن حوزه­ های فعال دارند. ذائقه­ آن ها به سمت چیزهای بهتر زندگی، بهترین غذا، بهترین نوشیدنی، خودروهای گران­قیمت و لباس های…

تست شخصیت

آزمون شخصیت – استفاده از آزمون های روانشناختی برای ارزیابی شخصیت انسان

شرایط محیطی اجرای آزمون شخصیت شرایط محیطی اجرای آزمون بر اعتبار نتیجه آزمون اثر می گذارد.محل اجرا باید طوری باشد که آزمودنی بتواند کامل متمرکز باشد.به طور اختصاصی‌تر بسته به هدف آزمون و ویژگی‌های آزمودنی، محل تست شخصیت باید مناسب‌سازی شود. به عنوان مثال اگر آزمودنی کودک است باید میز و صندلی مناسب در محیط…