سادومازوخیست یا اختلال شخصیت آزارخواه-آزارگر: دردی که لذت‌بخش است

سادومازوخیسم با گرفتن لذت از یک فرد، اغلب لذت جنسی، و دادن چنین لذتی به یک فرد است. این لذت از طریق درد کشیدن یا تحقیر کردن است. ویژگی اختلال سادومازوخیسم این است که برای فرد، افزایش لذت جنسی را دربردارد؛ یا در برخی موارد، این رفتارها به جای لذت جنسی انجام می‌شوند. فرد برای…

شخصیت پرخاشگر منفعل

شخصیت پرخاشگر منفعل :‌ خشمگین اما خاموش

در اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل (passive-aggressive) با افرادی رو به رو هستیم که در تلاشند تا مدام در کارهایشان، اهمال‌کاری نشان دهند؛ در فعالیت هایشان، مانع بتراشند و لجبازی کنند. تمایل دارند این لجبازی را پنهانی نشان دهند. در واقع این لجبازی، نمود یک پرخاشگری زیربنایی است که به شکل منفعلانه، ابراز می شود. افراد…

اختلال شخصیت سادیستیک

اختلال شخصیت سادیستیک: تمایل به آزار و اذیت دیگران

اغلب انسان ها تمایل دارند که بر اساس اخلاقیات، وجدان، همدلی و صمیمیت نسبت به دیگران، رفتار کنند. بنابراین برای اکثر ما دشوار است که درک کنیم یا توضیح دهیم که چگونه ممکن است فردی با آزار رساندن به دیگران، احساس خشنودی کند و از این کار، لذت ببرد. در همین راستا نیز هولوکاست، مثالی…

اختلال شخصیت افسرده

اختلال شخصیت افسرده : سیاهچاله ی شادمانی و بهزیستی

اختلال شخصیت افسرده به همراه اختلال شخصیت منفعل_متهاجم دو اختلال شخصیتی بودند که در DSM_IV_TR  به عنوان اختلال های پیشنهادی مطرح شده بودند اما با ارائه ی سری جدید از این سیستم تشخیص گذاری آسیب های روانشناختی، به طور کلی حذف شدند. اما این دلیلی بر آن نیست که ما هم از بررسی آن ها صرف…