طرحواره دیگر جهت‌مندی

طرحواره دیگر جهت‌مندی : سه طرحواره در حوزه چهارم طرحواره‌های یانگ

همان طور که می‌دانید طرحواره‌ها باورهای عمیقی در ما هستند که می‌توانند شخصیت ما را شکل دهند و گاهی باعث ایجاد برخی از اختلالات شخصیت شوند. در متون قبل به توضیح حوزه اول، حوزه دوم و حوزه سوم طرحواره‌ها پرداختیم. در متن حاضر به حوزه چهارم طرحواره‌ها یعنی طرحواره دیگر جهت‌مندی می‌پردازیم که شامل سه…

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی: افرادی با هیجانات وسیع اما سطحی

اختلال شخصیت نمایشی اختلال شخصیت نمایشی با هیجانات سطحی، توجه خواهی و رفتارهایی که دیگران را بازی می‌دهند شناخته می شود. در اصطلاح اختلال شخصیت نمایشی به عنوان اختلال شخصیت هیستریونیک هم رایج است. histrionic از کلمه لاتین histrio می‌آید که به معنای actor (هنرپیشه) است. در زبان محاوره‌ای زیاد می‌شنویم “فلانی فیلم بازی کرد”…

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت چیست؟ نگاهی کوتاه به انواع اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت به مشکلاتی در سلامت روان افراد اشاره دارد که نگرش، عقاید، احساسات و رفتار فرد را تحت تاثیر قرار داده و فرد را در زندگی دچار مشکلات دراز مدت می کند. اختلال شخصیت را مجموعه‌ای از تجارب ذهنی پایدارمی دانند. این اختلالات از نوجوانی یا اوایل جوانی شروع شده و در طول زمان…