اختلال شخصیت اسکیزویید

اختلال شخصیت اسکیزویید:‌ شخصیتی منزوی اما راضی

اختلال شخصیت اسکیزویید شامل افرادی درونگرا است که انزوای اجتماعی را الگویی برای زندگی خود انتخاب کرده‌اند. در تجربه‌ی احساساتشان حالت عاطفی کند و محدود مشاهده می شود. تعاملات و روابط با انسانها برای این افراد رنج‌آور است. افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزویید، افرادی منزوی اما راضی مشاهده می‌شوند. به نظر می‌رسد تمایل دارند…

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت چیست؟ نگاهی کوتاه به انواع اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت به مشکلاتی در سلامت روان افراد اشاره دارد که نگرش، عقاید، احساسات و رفتار فرد را تحت تاثیر قرار داده و فرد را در زندگی دچار مشکلات دراز مدت می کند. اختلال شخصیت را مجموعه‌ای از تجارب ذهنی پایدارمی دانند. این اختلالات از نوجوانی یا اوایل جوانی شروع شده و در طول زمان…