ویلهلم رایش

ویلهلم رایش : زندگینامه و باور های روانکاو بحث برانگیز

ویلهلم رایش پزشک و روانکاو اتریشی متولد سال ۱۸۹۷ بود. می توان او را از بحث بر انگیز ترین پیروان فروید دانست که از نسل دوم روانکاوان بعد از او بود. وی تحقیقاتش را با توسعه ی پژوهش های آنا فروید در زمینه ی ایگو و دفاع ها ادامه داد . سپر عضلانی در کتاب…