اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی: نشانه ها و علائم این بیماری روانی

اختلال شخصیت مرزی یک بیماری روانی است که: احساس راحتی درونی برای یک فرد را غیر ممکن می کند مشکلات زیادی در کنترل اضطراب و تکانه ها و احساسات ایجاد میکند. مشکلات زیادی پیرامون روابط بین فردی ایجاد می کند شخص دچار اختلال شخصیت مرزی میزان بالایی از خشم و آشفتگی را تجربه می‌کنند. به…