تئوری انتخاب

تئوری انتخاب: مدل ماشین رفتار، تبینی برای رفتار انسان

ویلیام گلسر بنیان گذار تئوری انتخاب (که به اشتباه در کشورمان او را گلاسر می نامند) . همچون رفتارگرایانی مانند اسکینر که البته از نگاه نظری با آن های خیلی فاصله دارد و حتی در تبین رفتار او را میتوان نقطه ی مقابل آن ها دانست؛ در نظریه اش مستقیما به ساختار شخصیت نمی پردازد.…

ویلیام گلسر

ویلیام گلسر: بنیان گذار واقعیت درمانی و تئوری انتخاب

ویلیام گلسر در سال ۱۹۲۵ در کلیولند اهایو (ایالات متحده ی آمریکا) در خانه ی پدری ساعت ساز و مادری خانه دار متولد شد. او زمانی که در حال طی کردن تحصیلات ابتدایی خود در رشته ی مهندسی شیمی بود هرگز فکر نمی کرد روزی در حیطه ی روان درمانی نظریه ای را پایه گذاری…