طرحواره بریدگی طرد

طرحواره بریدگی طرد : پنج طرحواره در حوزه اول طرحواره‌های یانگ

همانطور که در نوشته‌های قبل اشاره شد، طرحواره‌ها ارتباط نزدیکی با شخصیت افراد دارند و تحت تأثیر آسیب‌ها و برآورده نشدن نیازها در دوران کودکی ایجاد می‌شوند. بنابراین یانگ با بررسی افراد، ۵ حوزه از طرحواره‌ را معرفی نمود که در متن حاضر به اولین حوزه یعنی حوزه طرحواره بریدگی طرد (Disconnection/ Rejection) می‌پرداریم. این…

طرحواره

طرحواره:باورهای عمیق، فراگیر و مقاوم در برابر تغییر

به این توجه کرده‌اید که هر یک از انسان‌ها دارای یک الگوی ثابتی هستند و اغلب اوقات، تحت تأثیر آن الگو فکر، احساس و رفتار می‌کنند و اگر کسی از آن‌ها بخواهد که خلاف باور تثبیت شده‌ی خود عمل کنند، به شدت موضع می‌گیرند و مقاومت می‌کنند؟ در روانشناسی به این الگوی ثابت که رابطه…

اختلال شخصیت اجتنابی

اختلال شخصیت اجتنابی یا دوری گزین

برای همه ما پیش آمده است که از موقعیت هایی که در آن احساس راحتی نمی کنیم، دوری کنیم. به احتمال بسیار زیاد به این دلیل که احساس کرده ایم ممکن است با افراد آن جمع اخت نشویم. یا این که تحویل گرفته نشویم. گاهی نیز در خلال گفتگو سعی می کنیم موضوع بحث را…