روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت و مفاهیم پایه ای آن

شخصیت دقیقا چیست؟ چطور پدید می آید؟ آیا با رشد انسان، شخصیت تغییر می یابد؟ این ها سوالاتی هستند که سالیان زیادی ذهن روانشناسان را مجذوب خود کرده اند و همانطور که حدس می زنید پایه و اساس تعداد زیادی از نظریه های شخصیت هستند. روانشناسی شخصیت پاسخگوی این سوالات ذهن بشر است. تعریف شخصیت…