طرحواره گوش‌به‌زنگی

طرحواره گوش‌به‌زنگی و بازداری افراطی: چهار طرحواره در حوزه پنجم یانگ

در مبحث طرحواره‌ها به تعریف طرحواره و ارتباط آن با شخصیت پرداختیم و نگاهی اجمالی به ۵ طرحواره یانگ داشتیم. در مباحث جداگانه‌ای نیز ویژگی‌های کامل طرحواره‌های حوزه اول تا چهارم یعنی طرحواره‌های بریدگی/ طرد، عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل و دیگر جهت مندی مورد بحث قرار گرفت. در متن حاضر نیز بر آنیم تا ویژگی‌های…

اختلال وسواسی جبری

وسواس فکری عملی: اختلالی همراه با افکار و رفتار آزاردهنده و غیر قابل کنترل

آیا تا به حال درگیر افکار و رفتار وسواسی شده‌اید یا کسی را می‌شناسید که اطرافیانش او را وسواسی می‌دانند؟ اختلال وسواسی جبری یا وسواس فکری عملی یکی از اختلالات روانشناختی در دسته روان‌رنجوری‌هاست که می‌تواند زندگی فرد و اطرافیان او را تحت تأثیر قرار دهد. در نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی،…

اختلال شخصیت وسواسی اجباری

اختلال شخصیت وسواسی اجباری – کمالگرایی و نظم و ترتیب شدید

اختلال شخصیت وسواسی اجباری Obsessive-compulsive personality disorder- (OCPD) – یکی از انواع اختلالات شخصیت است و ویژگی اصلی آن، کمالگرایی و نظم و ترتیب شدید است. همچنین انسان های با این اختلال، احساس نیاز شدید به برقرار ساختن معیارهای خود در محیط اطرافشان دارند. این اشخاص، ویژگی های زیر را در کاراکتر خود دارند: آنها…