isfp

تیپ شخصیتی ISFP: پیشه ور سازنده

ISFP یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی، بحث شده است. حسی ISFP ها با انواع حس ها هماهنگ هستند که به آن ها توانایی فوق العاده ای در کار کردن با کوچک ترین تغییرات رنگ، لحن، رایحه…