نظریه جورج کلی

نظریه جورج کلی بخش دوم: کاربرد نظریه سازه شخصی

در مطلب قبل، راجع به نظریه جورج کلی یعنی ‌نظریه سازه شخصی صحبت کردیم. جورج کلی با تجربه‌های خود به عنوان یک روان‌درمانگر، قالب نظریه سازه شخصی خود درمورد شخصیت را بست. او در مورد رشد نا‌بهنجار، تهدید، ترس، اضطراب، پریشانی روانی و روان‌درمانی، نظریاتی ارایه نمود. پریشانی روانی در نظریه جورج کلی براساس نظریه…

نظریه سازه شخصی

نظریه سازه شخصی : نظریه جورج کلی – پدر روانشناسی بالینی شناختی

جورج کلی یکی از نظریه پردازان شخصیت است و با نظریه سازه شخصی ، جنبش شناختی در روانشناسی را به راه انداخت. در نظریه سازه­ شخصی، مفاهیمی مثل ناهشیار، خود، نیاز­ها، سایق، محرک و پاسخ، تقویت و حتی انگیزش و هیجان، وجود ندارد. سوالی که مطرح می‌شود این است که با در نظر نگرفتن این…

کلی

جورج کلی:‌زندگینامه و آثار پدر روانشناسی بالینی شناختی

جورج کلی (George Kelly) پدر روانشناسی بالینی شناختی، روانشناس آمریکایی، درمانگر و یکی از نظریه پردازان حوزه ی شخصیت است. او  در ۲۸ آوریل ۱۹۰۵ در شهر کوچکی در جنوب ویچتا در ایالت کانزاس به دنیا آمد. پدر جورج، تئودور وی. کلی،‌ کشیش بود و مادرش،‌ الفدا ام. کلی نیز معلم بود که معلمی را…