تیپ شخصیتی ESFP: پیشه ور مجری

ESFP یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی ، بحث شده است. مجذوب کننده مجریان یک انرژی مغناطیسی دارند که افراد را به خود جذب می کنند. از ESFP ها گرمی و شادمانی ساطع می شود. می توانند…

estp

تیپ شخصیتی ESTP: پیشه ور کارآفرین

ESTP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیتی مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های شخصیتی این تیپ در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. جذاب افراد ESTP استعداد خاصی در یافتن حوزه­ های فعال دارند. ذائقه­ آن ها به سمت چیزهای بهتر زندگی، بهترین غذا، بهترین نوشیدنی، خودروهای گران­قیمت و لباس های…