entp

تیپ شخصیتی ENTP: مخترع منطقی

ENTP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. دارای تخیل قوی “این کار انجام شدنی نیست” برای یک مخترع، چالشی است که پاسخ “من می توانم آن را انجام دهم”، به همراه دارد. ENTP ها به…