تیپ شخصیتی ESFP: پیشه ور مجری

ESFP یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی ، بحث شده است. مجذوب کننده مجریان یک انرژی مغناطیسی دارند که افراد را به خود جذب می کنند. از ESFP ها گرمی و شادمانی ساطع می شود. می توانند…

enfj

تیپ شخصیتی ENFJ: ایده آل گرای معلم

ENFJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. بیان گر معلم ها بسیار بیان گر بوده و جذبه فوق العاده ای دارند. همیشه راه هایی پیدا می کنند که به اطرافیان خود تعلیم دهند.…

intp

تیپ شخصیتی INTP: معمار منطقی

INTP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرزبریگز یا MBTI می باشد. درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته بحث شده است. خودمختاری معمارها از این موضوع لذت می برند که هم بر دیگران تأثیر بگذارند تا مستقل شوند و هم خودشان تفکر مستقل و آزاد داشته باشند. بینش های مهمی…

infj

تیپ شخصیتی INFJ: ایده آل گرای مشاور

INFJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI است. درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته، بحث شده است. قدرتمندی مشاوران افراد پیچیده ای هستند که ظاهری ساکت اما بسیار قوی دارند. INFJ ها تقریباً همیشه بیش از حد مایه می گذارند، حتی زمانی که ضروری نیست.…

enfp

تیپ شخصیتی ENFP: ایده آل گرای قهرمان

ENFP یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته مورد بحث قرار گرفته است. پرحرارت قهرمانان هیجانات متنوع و بسیاری دارند، و شور خاصی نسبت به تازگی و بدیع بودن دارند. ENFP ها برایشان مهم است سفری را شروع کنند…

infp

تیپ شخصیتی INFP: ایده آل گرای شفادهنده

INFP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته بحث شده است. آشتی دهنده یکی از اهداف بزرگ شفادهندگان، عمل کردن به عنوان تسهیل کننده و آشتی دهنده است. INFP ها به دنبال شفای درونی در خودشان، شفای بیرونی با دیگران…

entj

تیپ شخصیتی ENTJ: فرمانده منطقی

ENTJ یکی از تیپ های ۱۶گانه شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر، مورد بحث قرار گرفته است. حاکم فرماندهان برای رهبری کردن به دنیا آمده اند، همیشه فعال بوده و رهبری گروه ها و موقعیت ها را به عهده می گیرند تا برای نتایج…

intj

تیپ شخصیتی INTJ: مغز متفکر منطقی

INTJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های مربوط به این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. برنامه ریزی مغز متفکرها پیامدهای منطقی هر حرکتی را درک کرده و به آسانی متوجه می شوند هر گام چگونه به گام بعد…

entp

تیپ شخصیتی ENTP: مخترع منطقی

ENTP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. دارای تخیل قوی “این کار انجام شدنی نیست” برای یک مخترع، چالشی است که پاسخ “من می توانم آن را انجام دهم”، به همراه دارد. ENTP ها به…

estj

تیپ شخصیتی ESTJ: نگهبان سرپرست

ESTJ یکی از۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است. مسئول جدیت و تلاش در سرپرست ها سریع پدیدار می شود. ESTJ ها تقریباً از زمان کودکی، قابل اطمینان و وظیفه شناس هستند. علاوه بر تمام این ها، کاری…

istj

تیپ شخصیتی ISTJ: نگهبان بازرس

ISTJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته است. قابل اتکا ویژگی بازرس ها قاطع بودن در کارهای عملی است. ISTJ ها نگهبانان مؤسسات هستند و می توان آن ها را به عنوان افرادی ثابت…

esfj

تیپ شخصیتی ESFJ: نگهبان مهیا کننده

ESFJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI می باشد. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته اند. راست کردار ESFJ ها به دنبال راست کرداری در تمامی تعاملاتشان با دیگر افراد هستند. برای این افراد، راستی به معنای اخلاقی بودن، قابل اتکا بودن، نیکوکار…