istj

تیپ شخصیتی ISTJ: نگهبان بازرس

ISTJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته است. قابل اتکا ویژگی بازرس ها قاطع بودن در کارهای عملی است. ISTJ ها نگهبانان مؤسسات هستند و می توان آن ها را به عنوان افرادی ثابت…