ISTJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته است.

قابل اتکا

ویژگی بازرس ها قاطع بودن در کارهای عملی است. ISTJ ها نگهبانان مؤسسات هستند و می توان آن ها را به عنوان افرادی ثابت قدم، متعهد و مستحکم توصیف کرد. می توان روی آن ها حساب کرد که چیزی را تا آخر دنبال کنند و کار را به شیوه ای دقیق و کامل انجام دهند. بازرس ها بسیار قابل اتکا هستند -مسئولیت پذیر و قابل اعتماد- و به عنوان افرادی با منش بزرگ شناخته می شوند. در تمام امور، بالاترین تعهدشان این است که وظایف خود را انجام دهند.

رک

قولی که داده می شود حتماً نگه داشته می شود. بازرس ها ذاتاً پیامی از اعتماد و استحکام منتقل می کنند که می تواند باعث موفقیت شان در تجارت و بسیاری کارهای دیگر شود. گفتارشان ساده و خودمانی بوده و اثری از اغراق و بزرگ نمایی در آن نیست. ISTJ ها اغلب محافظه کار و فروتن هستند. محیط خانه و کار را تمیز، منظم و ساده نگه می دارند. درباره این افراد رک و راست این عبارت صدق می کند که “همان چیزی هستند که به چشم می آیند.”

سنتی

ISTJ ها احتمالاً در سازمان های خدمات اجتماعی که ارزش های سنتی را اشاعه می دهند، فعال هستند. در کارهایی که در آینده جواب می دهد و به جامعه سود می رساند، سرمایه گذاری مالی یا زمانی می کنند. کمک هایی که این سازمان ها برای حفظ ارزش های فرهنگی و غرور ملی می کنند را درک کرده و قدر می دانند. در محیط کار بازرس ها صبورانه کارشان را انجام می دهند و با روند اداری کنار می آیند.

بررسی کننده

بازرس ها، بازپرس های دقیقی هستند و همواره در کارهای موشکافانه خود توجه خوبی دارند. ISTJ ها باید مطمئن شوند که همه چیز درست و مناسب انجام شده است. توجه زیادی به جزئیات دارند که هیچ چیز غیرمعمول و متمایزی مجاز نباشد. وقتی در جایی نیاز به سعی و تلاش باشد، به دنبال راه میان بر و کوتاه نمی گردند و هیچ چیز از دید موشکافانه شان پنهان نمی ماند. وقتی متوجه خطاها و ناهمسانی ها می شوند، مشتاقند که اصلاحات انجام شود و ترسی از مواجهه این موارد با افرادی که مرتکب آن ها شده اند نیز ندارند.

استاندارد کننده

ISTJ ها بی سر و صدا به دنبال این هستند که کیفیت محصولات حفظ شود؛ همچنین اطرافیانشان نیز استانداردهای مشخصی از رفتار و نگرش را رعایت کنند. زمانی که افراد وظایف خود را بدانند، از دستورالعمل ها پیروی کنند و بر اساس قوانین رفتار کنند، آن ها بیشترین احساس راحتی را دارند. از نظر آن ها قوانین برای پیروی کردن به وجود آمده اند، نه این که به هر دلیلی دور زده شوند. بازرس ها اطمینان حاصل می کنند که کالاها بررسی شوند، زمان بندی ها رعایت شوند، منابع به حد استاندارد رسیده و هر زمان که لازم باشد، تحویل داده شوند.

محافظه کار

بازرس ها محکم و استوار هستند؛ قوانین را مشخص و روشن می کنند و انتظار دارند دیگران آن را رعایت کنند. تمرد، ناهمنوایی و خودسری را تحمل نمی کنند. زمانی که کاری نیاز به انجام داشته باشد، وقتی برای بازی و سرگرمی وجود ندارد؛ در واقع تفریح باید جایزه کار باشد. “احتیاط شرط عقل است” شعار ISTJ هاست و ترجیح می دهند بیش از حد روی چیزی بمانند تا این که کار را به شانس واگذار کنند. در تمام شرایط به دنبال انجام عمل درست، مناسب و درخور هستند.

مشاغلی که ISTJ ها ترجیح می دهند

وکیل، پلیس، قاضی و کاراگاه، حسابدار، تحلیلگر آمار، مدیر مالی و پزشک

نقاط قوت و ضعف در شخصیت ISTJ

نقاط قوت

ISTJ ها افرادی سخت کوش و با اراده هستند و بر هدفشان متمرکز می مانند. بسیار مسئولیت پذیر هستند و نسبت به قول هایی که می دهند بسیار متعهد و وفادارند. جویای دانش هستند و تاکید زیادی بر حقایق دارند. سعی می کنند از توانایی های افراد دیگر بهترین بهره برداری را کنند و رک و روراست هستند. همچنین معتقدند بهترین کار وقتی اتفاق می افتد که همه افراد گروه ماهیت آن کار و دلیلش را بدانند.

نقاط ضعف

به دلیل شعار ISTJ ها مبنی بر اینکه صداقت بهترین سیاست است ممکن است به احساسات افرادی با تیپ های شخصیتی حساس، آسیب بزنند. آن ها قوانین مشخص و ثابت را به انعطاف ترجیح می دهند و همین باعث می شود نتوانند با محیط در حال تغییر سازگار شوند و نظرات جدید را در نظر بگیرند. افرادی که نظر مخالف با خودشان داشته باشد را مورد قضاوت منفی قرار می دهند. حتی در روبرو شدن با انبوهی از مسئولیت ها اگر نتوانند آن ها را انجام دهند خودشان را سرزنش می کنند.