علائم اختلال شخصیت مرزی بر حالت روحی فرد، روابط او و توانایی هایش در کنترل رفتار وی اثرگذار است. پس تعجبی ندارد که اختلال شخصیت مرزی تاثیر بسیار بزرگی بر زندگی جنسی او دارد. درحالی که تعداد کمی از محققان، اختلال شخصیت مرزی و تاثیر آن بر جنسیت را مطالعه کرده اند، تحقیقات زیادی نشان می دهند که افرادی که به اختلال شخصیت مرزی دچارند مشکلات جنسی متعددی را تجربه میکنند.

نگرش ها درباره ی روابط جنسی بیماران مرزی

تحقیقات نشان داده است که زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی نگرش های منفی بیشتری نسبت به رابطه جنسی دارند. مثلا، زنانی که از اختلال شخصیت مرزی رنج می برند، احساسات مخلوط بیشتری را نسبت به روابط جنسی گزارش کرده اند، و همچنین به احتمال بیشتری احساس می کنند که برای انجام رابطه جنسی با شریکشان تحت فشارند. علاوه بر این، گزارش شده زنانی که اختلال شخصیت مرزی دارند عموما بیشتر از رابطه جنسی شان احساس نارضایتی دارند.

در مورد مردان اما، اطلاعات بسیار کمتری در مورد اینکه اختلال شخصیت مرزی چگونه بر نگرش های جنسی آنان اثر میگذارد، در دسترس است. دلایل متعددی می تواند برای این نگرش منفی درباره ی رابطه جنسی وجود داشته باشد.

اولا، بسیاری از زنانی که مبتلا به اختلال شخصیت مرزی هستند، خود قربانی کودک آزاری بوده اند، که این موضوع به صورت کلی می تواند در نگرش منفی نسبت به رابطه جنسی در بزرگسالی نیز اثرگذار باشد.

همچنین، زنان دارای اختلال شخصیت مرزی احتمالا در روابط عاطفی درگیری و جر و بحث های زیادی را تجربه می کنند، پس ممکن است حس خوبی نسبت به رابطه جنسی نداشته باشند.

رابطه ی جنسی اختلال مرزی

روابط جنسی مرزی ها پرخطر است

رفتار تکانشی یکی از علائم اختلال شخصیت مرزی است که در DSM-V آمده است. در زمینه جنسیت، روندی که به رفتار تکانشی ختم می شود، میتواند به رفتار جنسی پرخطر نیز منجر شود.
کسانی که دچاراختلال شخصیت مرزی هستند، زمانی که بیشتر درمعرض خطر رفتار های تکانشی قرار می گیرند، واکنش های هیجانی شدیدی را تجربه می کنند. همچنین مواقعی که تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر دیگر توانایی بازداری رفتاری خود را از دست می دهند. غم شدید، ترس، حسادت، یا حتی احساسات مثبت نیز می تواند منجر به رفتار جنسی تکانشی در این افراد شود.

بی بند و باری

علاوه بر ورود به روابط جنسی پرخطر یا تکانشی در مرزی ها، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بیشتر متمایل به بی بند و باری جنسی می شوند. این با رابطه جنسی تکانشی متفاوت است چرا که در بی بند و باری فرد تعمدا شریک های جنسی متعددی دارد در حالی که در رابطه جنسی تکانشی فرد گاه گاه و از روی هوس، رابطه جنسی برقرار می کند.

دوری جستن از رابطه جنسی

در حالی که بعضی از مطالعات نشان داده اند که رفتارهای جنسی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی افزایش می یابد، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی از این افراد از رابطه جنسی دوری می جویند. مثلا در تحقیقی در سال ۲۰۰۳، دکتر ماری زانارینی و همکارانش دریافتند که افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به دلیل ترس از وخیم تر شدن علائمشان از رابطه جنسی دوری می کنند.

زندگی جنسی مرزی ها

با اینکه این تحقیق فاصله زیادی با نتیجه بخش بودن دارد (و مشخصا در مورد مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تقریبا مسکوت مانده است)، شواهدی در دست است که نشان می دهد افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مشکلات جنسی متنوعی را تجربه میکنند. محتمل است که تاثیر علائم اختلال شخصیت مرزی بر روی روابط جنسی در افراد مختلف اساسا متفاوت باشد، و اشکال مختلفی به خود گیرد. اینکه علائم آن ها چگونه در زندگی جنسی آن ها نقشش ایفا می کند، ممکن است نیازمند مقداری تامل یا حتی صحبت با یک درمانگر باشد.

منبع: verywellmind