ENFJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

بیان گر

معلم ها بسیار بیان گر بوده و جذبه فوق العاده ای دارند. همیشه راه هایی پیدا می کنند که به اطرافیان خود تعلیم دهند. چه احساسات مثبت و چه احساسات منفی تجربه کنند، احساسات را بدون معطلی و با شور زیاد بیان می کنند. ENFJ ها بیان گری شان آن قدر مسری است که می توانند هر گروهی را به جنب و جوش در بیاورند. معلم ها از همدلی برای ارتباط با دیگران استفاده می کنند و می دانند به چه شیوه ای به افراد پاسخ دهند که آن ها احساس کنند که درک شده اند.

شهودی

ENFJ ها شهود رشدیافته ای دارند و بنابراین قادرند افراد را درک کرده و با رویکردی همدلانه وارد موقعیت ها شوند. ذات همدلانه شان آن ها را قادر می سازد در شرایط پیچیده شامل افراد مختلف، احساس راحتی کنند. می توانند در موقعیت های چالش برانگیز اجتماعی، با شیوه ای خوشایند عمل کنند. با تکیه بر شهودشان، مناسب ترین کلمه را در مناسب ترین زمان در هر موقعیت به کار می برند. حس شهودشان آن قدر قدرتمند است که برایشان سخت است فکر کنند دیگران چنین حسی نداشته باشند.

ایده آل گرا

معلم ها ذاتاً رؤیاپرداز و دارای تصورات زیادی هستند چون قوه تخیل فوق العاده ای دارند. آن چه در تخیل ENFJ ها اتفاق می افتد آن قدر قوی است که افکار و احساساتشان می تواند واقعی تر از چیزی باشد که با حس های پنج گانه دریافت می کنند. اغلب ایده آل گرایی نسبت به واقعیت برایشان ارجحیت دارد. ترجیح می دهند در احتمالات آینده و رویا زندگی کنند تا در واقعیت دنیای امروزی. و بسیار به رشد و ترقی افراد علاقه دارند تا چیزی که در حال حاضر هستند. معلم ها در تمامی حرفه هایشان به دنبال ایده آل گرایی هستند.

اثرگذاری

ENFJ ها، آموزگاران ذاتی هستند که بدون تلاش زیاد برای تاثیرگذاری توانایی عجیبی در اثرگذاری بر اطرافیان خود دارند. در گروه ها بر جمع اثر می گذارند. صرف نظر از اندازه گروه، در گفتن نظر خود تردید نمی کنند. پیروان شان به خاطر توانایی واقعی این افراد، دنباله رو آن ها می شوند نه به خاطر داشتن مقام. معلم ها به دنبال قدرت بخشی به افراد هستند تا به بهترین نحو ممکن زندگی کنند. آن ها بر اساس این فرض زندگی می کنند که با منتقل کردن هر چه یادگرفته اند، باعث ایجاد تغییر در دنیا خواهند شد.

بین فردی

معلم ها افراد را بالاترین اولویت خود قرار می دهند. ذاتاً با توجه، نگرانی و اشتیاق با دیگران ارتباط برقرار می کنند. با فریبندگی و گرمی با افراد ارتباط برقرار می کنند و معمولاً هر کجا که هستند، محبوبیت دارند. در نتیجه افراد برای مراقبت و حمایت به آن ها روی می آورند. ENFJ ها علاقه خالصانه ای به مشکلات اطرافیان نشان می دهند، چه همکاران باشند، چه دانش آموزان، خانواده، دوستان و حتی غریبه ها. وقتی پای موضوعات بین فردی به میان می آید، معلم ها بی نظیر هستند.

اصولی

قابل اعتماد بودن در انجام تعهد برای معلم ها یک اصل مهم تلقی می شود. آن ها ارزش زیادی برای بی نقص بودن قائل هستند و کاملاً بر اساس ارزش های بنیادین خود زندگی می کنند. ترجیح می دهند که سازمان یافته عمل کنند. انتظار دارند همه افراد از جمله خودشان، به توافقات پایبند مانده و با یکدیگر همکاری کنند. ENFJ ها بر اساس عقایدشان زندگی می کنند و از آن چه که باور دارند، کوتاه نمی آیند. به دنبال چیزهای اصیل و درست هستند. خود را وقف درس دادن اصولی که به آن معتقد هستند، به هر تعداد از افراد که می توانند، می کنند.

مشاغلی که ENFJ ها ترجیح می دهند

آموزش و مشاوره در امور عام المنفعه، اجتماعی و مذهبی

نقاط قوت و ضعف در شخصیت ENFJ

نقاط قوت

ENFJ ها تحمل بالایی دارند. به صحبت های دیگران گوش می کنند حتی اگر در تضاد با نظر خودشان باشد. درواقع می توانند اختلاف نظرها را بپذیرند. افرادی قابل اعتماد، جذاب و محبوب هستند و به خوبی مخاطب را جذب می کنند. آن ها نوع دوست هستند ودوست دارند به خانواده، افراد دیگر و حتی جامعه کمک کنند. همچنین می توانند رهبر و مدیر خوبی برای گروه ها باشند.

نقاط ضعف

ENFJ ها خیلی ایده آل گرا هستند و همین ممکن است باعث مخالفت دیگران با عقاید آن ها شود حتی اگر عقایدشان خیرخواهانه باشد. فداکاری و خیرخواهی زیاد آن ها باعث می شود گاهی خودشان را نادیده بگیرند. همچنین عزت نفس آن ها بسته به اینکه چقدر به ایده آل هایشان نزدیک شده اند تغییر می کند.