INFJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI است. درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته، بحث شده است.

قدرتمندی

مشاوران افراد پیچیده ای هستند که ظاهری ساکت اما بسیار قوی دارند. INFJ ها تقریباً همیشه بیش از حد مایه می گذارند، حتی زمانی که ضروری نیست. قدرتمندی شان در پیگیری های کمال گرایانه و نیروی عقل سلیم و ذاتی شان، نمایان می شود. زمانی که باورهای بنیادین شان در معرض خطر قرار می گیرد یا زیر سؤال می رود، با تمام قوا بر عقاید خود پافشاری می کنند. قدرتمندی و شدتی که در این مباحثه ها ظاهر می شود، می تواند بسیار مسری باشد. حتی زمانی که از کلمات استفاده نمی شود نیز این قدرتمندی می تواند احساس شود.

پرورش دادن

INFJ ها به افراد کمک می کنند ظرفیت انسانی خود را درک کنند و تمرکز خود را بر مربی گری می گذارند. زمانی که در تعاملات یک به یک هستند و در حال پرورش پیشرفت شخصی هستند، احساس کامیابی می کنند. در پروردن رشد و پیشرفت، برای کشف هویت یک فرد، به شهودشان اعتماد می کنند. به جای اکتفا کردن بر اصلاح و پالایش مهارت ها و توانایی ها، مشتاقند که فردی را به عنوان شاگرد بپذیرند. برای این که پیشرفت اصیل و بادوام شود، باید شخصی و پرمعنا باشد.

تمامیت

مشاوران برای هماهنگی در تمام روابط شان ارزش قائل بوده و دوست دارند تمامی گروه هایی که عضو آن هستند، سالم و کامل باشند. تمام تلاش خود را می کنند تا افراد و فرآیندها را به هم نزدیک کرده تا همه چیز به خوبی یکپارچه شود. INFJ ها تمایل دارند که تمام گروه به صورت یکنواخت و خوشایند کار کنند. این افراد از خوشحال کردن دیگران لذت می برند، تعارض را مخرب دانسته و با آن موافق نیستند. تصدیق شدن را دوست دارند و از تأیید به عنوان وسیله ای برای انگیزه دادن به دیگران استفاده می کنند.

خصوصی

INFJ ها افرادی حساس و تودار هستند. به همین دلیل زیاد صحبت نمی کنندو حضور پررنگ ندارند. چون یک زندگی درونی غنی دارند، بعضی اوقات شناختن آن ها سخت می شود. حتی نزدیک ترین دوستان شان که سال های زیادی است آن ها را می شناسند، جنبه هایی از مشاوران می بینند که برایشان شگفت آور است. حلقه نزدیک دوستان و همکاران، کوچک، ژرف و بادوام است. مشاوران منبع انرژی خود را در تعمق و خلوت کردن با خود می بینند.

همدلی

مشاوران یک ذات همدلی قوی دارند که باعث می شود احساس کنند از هیجانات یا مقاصد دیگران آگاه هستند. توانایی شهودی خارق العاده ای دارند. این شهود، شامل بینش نسبت به افراد، چیزها و اغلب اتفاقات می شود و حتی شکل الهام و پیش بینی به خود می گیرد. INFJ ها در مشاوره دادن به دیگران عالی عمل می کنند زیرا استعداد منحصر به فردی در درک کردن زندگی درونی افراد دارند. به خاطر ویژگی های شخصی گرمی، بینش، ازخودگذشتگی و مهارت های تفسیر، در تعامل انفرادی با دیگران موفق هستند.

ارتباط گیرنده

INFJ ها استعدادی ذاتی در برقراری ارتباط اصیل با افراد دارند. آن ها مشتاق ارتباطات پر از احساسات و ژرف هستند. به زندگی از دریچه ای عاشقانه نگاه می کنند که تمام روابطشان در آن، باید پیوندی خاص و ایده آل داشته باشد. برقراری ارتباط آن ها به شیوه ای پر از احساسات و دقیق از طریق نوشته ها یا ابراز کلامی منتقل می شود. استعداد بزرگ استعاری آن ها معمولاً در ارتباط گرفتن با افراد به شیوه ای شخصی، استفاده می شود.

مشاغلی که INFJ ها ترجیح می دهند

مشاور، روان شناس، پزشک، مربی مهارت زندگی، مربی آموزه های معنوی

نقاط قوت و ضعف در شخصیت INFJ

نقاط قوت

ترکیبی از خلاقیت و همدلی در INFJ ها باعث می شود این افراد به حل مشکلات نوع بشر کمک کنند. آن ها توجه برانگیز و متقاعدکننده هستند. درواقع علاوه بر کلام، سبک نوشتاری روان و جذابی دارند که بر درون مخاطب اثر می گذارد. مصمم هستند و برنامه های خود را تا پایان ادامه می دهند.

نقاط ضعف

 INFJ ها به انتقاد از اصول و ارزش هایشان، حساس هستند. سعی می کنند مسائل شخصی شان را نزد خود نگه دارند و حتی با دوست نزدیکشان درمیان نمی گذارند. کمال گرا هستند درصورتی که رسیدن به حدکامل در هرچیز، همیشه ممکن نیست. همچنین نسبت به فعالیت های تکراری روزمره، احساس بی قراری و ناامیدی دارند.