آزمون مایرزبریگز یکی از آزمون های روانشناختی برای سنجش شخصیت و یک پرسشنامه عینی و مداد کاغذی است. این آزمون شامل ۷۰ عبارت می شود که آزمودنی می تواند در ۱۵ دقیقه به آن پاسخ دهد.

جذابیت آزمون مایرزبریگز به گونه ای است که از زمان انتشار این آزمون در سال ۱۹۶۲، میلیون ها نفر در کل دنیا به سوالات آن پاسخ داده اند. بنابراین احتمالا افراد زیاد دیگری نیز مایل به اجرای این آزمون هستند. در نتیجه در این نوشته سعی بر آن است که توضیحاتی درمورد این آزمون  داده شود.

تاریخچه آزمون مایرزبریگز

آزمون مایرزبریگز که به اختصار (MBTI (Myers-Briggs Type Indicator  نیز خوانده می شود و به این نام مشهور است بر اساس تیپ های شخصیتی نظریه یونگ (۱۹۲۰)  و توسط ایزابل مایرزبریگز و مادرش کاترین بریگز (۱۹۴۰) به وجود آمد.

هدف از ایجاد آزمون مایرزبریگز

هدف آن ها از ایجاد آزمون مایرزبریگز شناسایی تیپ های شخصیتی افراد و گروه ها بود. چرا که آن ها معتقد بودند که ترجیحات افراد در زندگی روزمره و تصمیم گیری های آن ها تحت تاثیر تیپ های شخصیتی آنان است. بنابراین به ۳ جفت ساختار مطرح شده در نظریه یونگ، ۱ جفت ساختار جدید تحت عنوان قضاوت/ادراک اضافه نمودند و این ۴ جفت یا به عبارتی این ۸  مفهوم پایه ای برای شناسایی ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون مایرزبریگز گردید.

۸ مولفه اصلی در آزمون مایرزبریگز

هریک از ۴ جفت مفهوم اصلی آزمون مایرزبریگز شامل دو مفهوم متضاد می شود.  هر فرد معمولا در تصمیمات خود از هر دو مفهوم استفاده می کند اما یکی از مفاهیم در هر جفت، غالب است و بیشتر تصمیمات فرد بر اساس آن صورت می گیرد.

به علاوه برای تعیین تیپ شخصیتی افراد، هریک از ۸ مفهوم اصلی آزمون مایرزبریگز با یک حرف مشخص می شوند که در اینجا حرف مربوط به هر یک از این مفاهیم در پرانتز جلوی آن ها مشخص شده است. این مفاهیم به شرح زیر می باشند:

درون گرایی(I) دربرابر برون گرایی (E) (Introversion-Extroversion)

افرادی که درون گرایی در آن ها بر اساس تست مایرزبریگز غالب است به مسائل درونی توجه دارند، عقل گرا هستند، از روابط اجتماعی عمیق لذت می برند و تنها بودن را ترجیح می دهند.

از طرفی افرادی که برون گرایی در آن ها در تست مایرزبریگز غالب است به مسائل بیرونی توجه دارند، عمل گرا هستند و از تعاملات اجتماعی زیاد لذت می برند.

حس (S) در برابر شهود  (Sensing-Intuition)  (N)

افرادی که بر اساس نتیجه آزمون مایرزبریگز حس در آن ها غالب است ترجیح می دهند که بیشتر به واقعیت توجه کنند. آن هم واقعیت هایی که از طریق حواس پنجگانه خود دریافت می کنند. همچنین آن ها به حقایق و جزئیات آن ها تمرکز دارند.

از طرفی افرادی که شهود در آن ها غالب است به جای واقعیت های موجود که از حواس پنجگانه ناشی می شوند به پیشگویی ها و گمانه زنی های ذهن خود یا همان حس ششم توجه دارند.

تفکر (T)  در برابر احساس (Thinking-Feeling) (F)

افرادی که طبق آزمون مایرزبریگز تفکر را ترجیح می دهند تاکید بیشتری بر حقایق و داده های عینی دارند. همچنین تمایل دارند که در زمان تصمیم گیری، باثبات، منطقی و بی طرف باشند.

از طرفی افرادی که احساس را ترجیح می دهند تمایل دارند که در تصمیمات خود، افراد و احساسات آن ها را در نظر بگیرند.

قضاوت (P) در برابر ادراک (Judgment-Perceiving) (J)

افرادی که بر اساس تست مایرزبریگز بعد قضاوت در آن ها غالب است به نظم، ثبات و تصمیمات قاطع و مشخص گرایش دارند.

در عوض افرادی که بعد ادراک در آن ها غالب است، انعطاف پذیرتر و با تغییر سازگارترند.

آزمون مایرزبریگز
ترجیحات افراد در زندگی و تصمیم گیری هایشان تحت تاثیر تیپ شخصیتی آنان قرار دارد.

۱۶ تیپ شخصیتی آزمون مایرزبریگز

بعد از انجام آزمون مایرزبریگز بر روی فرد، یک تیپ شخصیتی ۴ حرفی در نتیجه آزمون به وی داده می شود که معرف شخصیت او می باشد. این ۴ حرف، نشان می دهد که در ۴ جفت ویژگی مطرح شده در بالا کدام بعد غلبه دارد. اما تفسیری که این آزمون در انتهای پاسخگویی فرد به سوالات ارائه می دهد بر اساس ویژگی ها و ترجیحات مشترک در ۴ حرف تشکیل دهنده تیپ شخصیتی اوست.

۱۶ تیپ شخصیتی آزمون مایرزبریگز در جدول زیر درج شده اند. برای مشاهده ویژگی های مربوط به هریک از این تیپ ها بر روی آن تیپ در جدول زیر کلیک نمایید.

INTJ INFJ ISFJ ISTJ
INTP INFP ISFP ISTP
ENTP ENFP ESFP ESTP
ENTJ ENFJ ESFJ ESTJ

ویژگی های روانسنجی آزمون مایرزبریگز

همان طور که سازندگان تست مایرزبریگز  روایی و پایایی این تست را تایید کرده اند، تعداد زیادی از مطالعات دیگر نیز در طی ۴۰ سال گذشته گواهی بر مطلوب بودن روایی و پایایی این آزمون بوده اند.  همچنین این آزمون در جامعه ایرانی نیز هنجاریابی شده و از نظر عملی نیز به سادگی قابل انجام و در دسترس می باشد.

چرا آزمون مایرزبریگز؟ (تفاوت با دیگر آزمون های شخصیت)

تفاوت اول

اولا درست است که ما نام آزمون را برای آزمون مایرزبریگز به زبان آورده ایم اما به این معنا نیست که پاسخ های درست و غلطی وجود داشته باشد. در واقع این آزمون، فقط تیپ شخصیتی هر فرد را مشخص می کند. اما هیچ تیپ شخصیتی بر دیگری برتری ندارد و فقط تفاوت های افراد را مشخص می نماید.

تفاوت دوم

همچنین تست مایرزبریگز برخلاف خیلی از آزمون های روانشناختی دیگر، نتیجه آزمون شما را با افراد نرمال جامعه مقایسه نمی کند. در واقع به جای اینکه شما را با دیگران مقایسه کند، بیشتر اطلاعاتی درمورد شخصیت منحصربه فرد خودتان ارائه می دهد.

کاربرد آزمون مایرزبریگز

آزمون مایرزبریگز هم مانند سایر آزمون های شخصیت، فرد را در مسیر خودشناسی یک قدم به پیش می برد. این آزمون فرد را از ترجیحات خود در زندگی و درموقع تصمیم گیری آگاه می کند.

همچنین وقتی قرار است که افراد یک کار گروهی را انجام دهند با شناسایی تیپ های شخصیتی و تفاوت افراد گروه، بهتر می توان مسئولیت ها و وظایف مختلف را بین اعضای گروه تقسیم کرد.

به علاوه انتخاب شغل که یکی از انتخاب های مهم در زندگی افراد است تحت تاثیر تیپ های شخصیتی آن ها قرار دارد. بنابراین شناسایی تیپ های شخصیتی درتست مایرزبریگز می تواند افراد را در جهت یافتن شغل متناسب با شخصیت آن ها هدایت نماید.

اجرای آزمون مایرزبریگز

اگر می خواهید خود را بهتر بشناسید و بدانید شخصیت شما منطبق با کدام یک از ۱۶ تیپ شخصیتی است و چگونه توصیف می شود همین حالا آزمون مایرزبریگز یا همان MBTI را به صورت رایگان در وبسایت پرسونالوژی انجام دهید.

منابعی برای مطالعه بیشتر

  1. تیپ شناسی شخصیت MBTI چیست؟
  2. نگاهی به مقیاس تیپ شناسی مایرزبریگز