هاینز کوهوت روانکاو قرن بیستم بود کسی که self سایکولوژی (روانشناسی خود، Self Psychology) را گسترش داد. او در سال ۱۹۱۳ در شهر وین اتریش به دنیا آمد. او در دانشگاه وین دانشجوی پزشکی بود و همان جا به روانکاوی علاقه مند شد. پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۹۳۹ به خاطر حضور نازی ها مجبور به ترک وین شد. او ابتدا به انگلیس و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. کوهوت در دانشگاه پزشکی شیکاکو مشغول به کار شد و به تدریج به سمت روانکاوی گام برداشت. وی پس از گذراندن دوره ای آموزشی در روانکاوی در انستیتو شیکاگو، در ۱۹۵۰ تدریس در دانشگاه را رها کرد و به عنوان روانکاو بالینی مشغول به کار شد.

در دهه ۱۹۵۰ کوهوت به سرعت در شیکاگو پیشرفت و مقاله های زیادی راجع به کاربرد روانکاوی منتشر کرد. اما عمده پژوهش های وی راجع به همدلی بود و برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ راجع به همدلی نوشت. او در این مقاله عنوان کرد اساسی ترین روش درک و فهم در روانکاوی تنها از طریق همدلی اتفاق می افتد . او همدلی را نوعی درون نگری غیر مستقیم می دانست. کوهوت هرگز از این تفکر تغییر موضع نداد و همدلی فاکتوری مهم در نظریه کلی او تحت عنوان روانشناسی خود شد.

کوهوت و روانشناسی

کوهوت با رد کردن نظریه سائق فروید و تأکید بر همدلی و درگیری مستقیم یا سمبلیک self با دنیای بیرون (self objects) کمک زیادی به روند روانکای بعد از فروید کرد. او که به توضیح خود (self) پرداخت، چهار مؤلفه ی اصلی self را شرح می دهد.

 • خود هسته ای ( nuclear self):: ساختاری زیستی است که نوزاد با آن به دنیا می آید.
 • خود بصری ( virtual self ): تصویری از کودک که توسط والدین احراز می شود.
 • خود یکپارچه ( cohesive self): از ترکیب خود هسته ای و خود بصری بوجود می آید اما وقایعی مانند ترما، سوء استفاده و دیگر مشکلات در دوران تحول مانع، شکل گیری این مرحله می شود.
 • خود بزرگ بین ( grandiose self ): بخش اخرو شکلی خودمحور از سلف است که کوهوت آن را در نتیجه احساس مرکز جهان بودن کودک دانست که در اوایل کودکی شکل می گیرد.

کوهوت با تأکید بر همدلی والدین با کودک، بر این باور است که تقریبا عامل تمام مشکلات روانشناختی فرد و راهکارهای مقابله ای ناکارآمد در نتیجه برآروده نشدن همدلانه نیازهای رشدی اساسی کودک ایجاد می شود. او همدلی را یک ابزار درمانی در روانشناسی خود می دانست و عنوان کرد همدلی می تواند آسیب هایی که به خاطر عدم ارضای نیازهای رشدی کودک ایجاد شده، جبران کند.

هاینز کوهوت بعد از بهبودی طولانی از تومور لنفاوی و سپس ابتلا به ذات الریه و مشکلات گوش داخلی، در ۸ اکتبر سال ۱۹۸۱ در سن ۶۸ سالگی از دنیا رفت

لیست کتاب های کوهوت

 • The Analysis of Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders 1971
 • The Restoration of the Self 1973
 • Heinz Kohut Chicago Inst.Lectures 1996
 • Self Psychology and the Humanities: Reflections on a New Psychoanalytic Approach 1980
 • The Search for the Self: Selected Writings of Heinz Kohut 1950-1978
 • The Kohut Seminars: On Self Psychology and Psychotherapy with Adolescents and Young Adults 1987
 • The Psychology Of The Self: A Casebook 1992
 • The Search for the Self, Volume 2: Selected Writings of Heinz Kohut 1950-1978, 2
 • Introspection, Empathy, and Semi-Circle of Mental Heal.

منابع