INTJ یکی از تیپ های ۱۶ گانه شخصیت در آزمون تیپ شناسی مایرز بریگز یا MBTI است. ویژگی های مربوط به این تیپ شخصیتی در نوشته حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

برنامه ریزی

مغز متفکرها پیامدهای منطقی هر حرکتی را درک کرده و به آسانی متوجه می شوند هر گام چگونه به گام بعد مرتبط است. INTJ ها برای همه پیش آمدهای احتمالی که ممکن است رخ دهد، طرح و نقشه می ریزند. با جمع کردن جزئیات کنار هم می توانند کلیت را فهمیده و خطاهای سیستمی را در زمان اجرای هر پروژه پیچیده ای، پیش بینی می کنند. دیدگاهی بسیار عینی دارند و عمل گرایانی هستند که به راحتی تحت تأثیر هیجان، امید، اقبال یا شانس قرار نمی گیرند. مغر متفکرها همیشه یک نقشه و طرح اصلی در ذهن دارند، اما همواره آماده هستند نقشه خود را عوض کرده و طرح های جایگزین را اجرا کنند.

با اعتماد به نفس

اعتماد به نفس ویژگی اصلی INTJ ها است و بنابراین، به راحتی تصمیم می گیرند. به سمت تکمیل کار و نتیجه گرفتن تمایل دارند و همیشه یک چشمشان به پیامدهای بادوام است. نیرو محرکه ای درونی دارند که بی نظیر است. همیشه به خودشان مطمئن هستند. وقتی تصمیم خود را می گیرند، به این خاطر است که موقعیت را به خوبی آنالیز کرده و جایی برای تردید نگذاشته اند. مغز متفکرها به توانایی های خود برای غلبه بر هر مانعی که بر سر راهشان است، مطمئن هستند.

نظام مند

برای INTJ ها، چالش ها و مشکلات بسیار مهیج است. آن ها در زمان مواجهه با مشکل که نیازمند راه حلی خلاقانه است، رشد می کنند. در تحلیل خود، رویکردی سیستمی دارند. بنابراین زمانی که با مشکلاتی نظیر همپوشانی عملکردها، تلاش های تکراری، راه های ارتباطی غیرمؤثر و هدر دادن منابع انسانی و مادی روبه رو می شوند، به سرعت دوباره عملیات ها را در جهت هدف فراموش شده تنظیم می کنند. مغر متفکرها خود را وقف کار کرده و تعهدهایشان در جهت سیستم است.

سود نگر

برای مغز متفکرها، هر طرحی یک هدف دارد و برداشتن هر گامی یک دلیل دارد. نظم هیچ گاه اختیاری نبوده و هر بخش برای حضور در طرح اصلی، باید هدفی حساب شده و استراتژیک داشته باشد. INTJ ها همزمان، بسیار انطباق پذیر بوده و همیشه آماده هستند در صورت بروز عوامل جدید، روند را تغییر دهند. نقشه ها هیچ وقت قطعی و بدون تغییر نیستند. بلکه همیشه جا برای پیشرفت دارند. مغز متفکرها نگران خود ایده ها نیستند بلکه علاقه مند به استفاده از آن ها و مزیت آن ها در عالم واقع هستند.

مشتاق

INTJ ها اراده ای خیلی قوی دارند و استوار، مصمم و ثابت قدم هستند. بعضی وقت ها به خاطر نیروی محرکه و شدت تمرکزشان، مصمم عمل کرده و بر دیگران سخت می گیرند. روحیه ای رقابتی دارند که از درون نشأت می گیرد و اراده ای آهنین و قوی دارند که آن ها را به سمت رجحان و برتری در هر کاری سوق می دهد. افرادی با دستاوردهای عالی هستند و به خودشان بیشتر از همه فشار می آورند. زمانی که منافع زیادی در میان بوده و افراد بسیار شایسته ای نیز در کنارشان هستند، بهترین عملکرد را دارند.

هوشمند

مغز متفکرها در جهت بینش هایشان حرکت می کنند. و اغلب به عنوان رهبران پیشرو در فراهم کردن ایده های مختلف در دامنه های گوناگون اثرگذار شناخته می شوند. INTJ ها به دنبال ایده های متفاوت بوده و هدفشان این است که واقعیت ادراک شده مرسوم را تغییر دهند. در یکپارچه کردن مفاهیم به ظاهر متناقض در قالبی واحد، هوشمندانه عمل می کنند. مغر متفکرها عمل گرایانی بسیار دقیق هستند. واقعیت برایشان مانند بازی شطرنج است که در آن استراتژی های خود را پیاده کرده و تغییر می دهند.

مشاغلی که INTJ ها ترجیح می دهند

مدیر پروژه، مهندس سیستم، سیاستگذاری، بازاریابی، تحلیلگر سیستم، طراحی برنامه نظامی

نقاط قوت و ضعف در شخصیت INTJ  

نقاط قوت

INTJ ها سریع و خلاق هستند. ذهن استراتژیک دارند و از زاویه های مختلف به مسائل نگاه می کنند. اعتماد به نفس بالایی دارند و در تصمیمات خود تحت تاثیر نظر دیگران حتی افراد قدرتمند قرار نمی گیرند. با این وجود در صورت روبرو شدن با نظرات جدید معقول، آن ها را می پذیرند. سخت کوش و مصمم هستند و مسئولیت کارشان را می پذیرند و تا پایان آن را ادامه می دهند.

نقاط ضعف

مغرور و خودرای هستند و ممکن است عقاید دیگران را قدیمی بدانند. همچنین در ارتباط با دیگران، موشکافی زیادی می کنند و از آن ها انتقاد می کنند. به همین دلیل ممکن است اطرافیانشان به جز افراد خیلی نزدیک، آن ها را ترک کنند. از پیروی از قوانین سازمان یافته بدون اینکه علتشان را بدانند بدشان می آید و همین ممکن است برای آن ها مشکل ساز شود.