گشودگی به تجربه یکی از پنج عاملی است که در آزمون شخصیت نئو بر اساس آن شخصیت فرد مورد سنجش قرار می گیرد. گشودگی نسبت به تجارب در نئو شامل شش خرده مقیاس است. هر کدام از این خرده مقیاس ها تجربه و حوزه خاصی را که فرد نسبت به آن گشودگی بیشتری دارد، مورد سنجش قرار می دهد.

این خرده مقیاس ها شامل تخیل، زیبایی شناسی، عواطف، کنش ها، دیدگاه ها و ارزش ها می شود.

ویژگی افراد با نمرات بالای گشودگی در نئو

گشودگی نسبت به تجارب یکی از مقیاس های تست پنج عامل شخصیت می باشد که تفاوت شخصیت افراد را نشان می دهد. افراد با گشودگی بالا در آزمون نئو به راحتی از منطقه امن خود خارج شده و از سفر به مناطق جدید، آشنایی با فرهنگ های تازه، برخورد با افراد جدید و کلا هر تجربه تازه ای لذت برده و از آن استقبال کرده.

افراد با نمرات بالای گشودگی در نئو عموما نسبت به هر دیدگاه تازه ای ذهن بازی دارند. بنابراین ممکن است با طرز تفکر رایج جامعه مخالف بوده و از نظر اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیدگاه های متنوعی داشته باشند. با این حال باید مراقب بود چنین تمایلاتی را تحت عنوان غیر اصولی و باری به هر جهت بودن افراد گشوده نباید تفسیر کرد. زیرا ممکن است فردی با گشودگی بالا سیستم ارزشگذاری بسیار منعطفی داشته باشد که در حد یک سنت گرا بر آن پایبند باشد.

افراد با گشودگی بالا در نئو می توانند همزمان هیجانات متفاوت و پیچیده ای را تجربه کنند زیرا احساسات به ظاهر ناسازگار می تواند همزمان وارد هوشیاریشان شود.

  به دلیل پذیرش بالای این افراد در دریافت هم اطلاعات انتزاعی مانند استدلالات و هم اطلاعات حسی مانند مناظر و صداهای مختلف، افراد گشوده به کتاب، موسیقی و کلا فرهنگ علاقه بالایی دارند.

ویژگی افراد با نمرات پایین گشودگی در نئو

افراد با نمرات پایین گشودگی در نئو به راحتی با سنت ها کنار می آیند و با عمل کردن و پیروی از آداب و سنت ها احساس راحتی می کنند. طبیعتا این افراد تجربه فعالیت های هیجان انگیز، ایجاد تحول در شغل خود و یا هر تجربه جدیدی را از دست می دهند.

 افراد باگشودگی پایین نسبت به تجارب، در محیط هایی که به آن عادت دارند و قابل پیش بینی است احساس راحتی بیشتری کرده. این  افراد ترجیح می دهند شرایطی را که قبلا تجربه کرده اند باز هم انتخاب کنند.

به عنوان مثال این افراد همیشه یک نوع غذا را از منوی رستوران انتخاب کرده و یا در محیط شغلی خود ترجیح می دهند همیشه یک سبک را داشته باشند و ریسک کمتری می کنند.

گشودگی پایین

علل گشودگی نسبت به تجارب در آزمون نئو

گشودگی نسبت به تجارب و هوش

نمره بالای گشودگی در نئو با نمره آزمون هوش همبستگی مثبت دارد. بالا بودن این دو عامل در فرد خلاقیت، قوه تخیل، کنجکاوی و روشنفکری را به همراه دارد. در توجیه این مسئله تبیینات مختلفی را می توان در نظر گرفت.

طبیعی است افرادی که پذیرای تجارب و موقعیت های مختلف هستند دانش بیشتری نیز داشته باشند که نمره آزمون هوش را بالا می برد. از سوی دیگر گشودگی بر برداشتی که فرد از خود دارد اثر میگذارد. یعنی افراد با گشودگی بالاتر خود را باهوش تر ارزیابی می کنند.

این نکته را باید مدنظر قرار داد که آنچه در آزمون نئو تحت عنوان گشودگی سنجیده می شود متفاوت از موادی است که در آزمون های هوش رایج مورد سنجش قرار می گیرد. گشودگی، تفکر و هوش واگرا را می سنجد که به درنظر گرفتن یک موقعیت از ابعاد مختلف اشاره دارد.

به این پرسش ساده توجه کنید: اگر چند آجر داشته باشید از آن چه استفاده ای می کنید؟

فردی با گشودگی پایین در نئو احتمالا ساختن دیوار و مواردی از این دست را پیشنهاد دهد. اما کسی که پذیرش بالایی نسبت به تجارب دارد و می تواند دیدگاه های متفاوتی را در نظر بگیرد، طیف گسترده ای از پاسخ ها مانند استفاده از آجر به عنوان پایه شکسته مبل و یا حل کردن آجر در آب و استفاده در نقاشی را پیشنهاد می دهد.

بنابراین در موقعیت های مختلف افراد با گشودگی بالا می توانند راه حلهای کارا و متنوعی را ارائه دهند.

گشودگی نسبت به تجارب و سن

مطالعات در سطح گسترده ای نشان داده اند جوان ترها گشودگی بالاتری نسبت به تجارب دارند. یعنی با بالا رفتن سن تمایل فرد نسبت به استقبال ایده و تجارب جدید به تدریج کاهش می یابد.

افرادی که گشودگی بالایی دارند اساسا دنیارا متفاوت می بینند. سیستم ادراکی این افراد به گونه ایت که می تواند محرک ها زیادی را دریافت و پردازش کرده. این افراد پدیده ها جوری می بینند که بقیه ازش غافلند.

رابطه گشودگی نسبت به تجارب با سیستم عصبی

ارتباط علوم عصب شناختی و ویژگی های شخصیت به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعاتی که در ارتباط با گشودگی در دسترس است به نقش دوپامین اشاره دارد. دوپامین انتقال دهنده عصبی است که حساسیت افراد نسبت به اطلاعات را بالا می برد. با توجه به اینکه افراد با گشودگی بالا رادارهای قوی نسبت به اطلاعات دارند بنابراین می شود گفت دوپامین بالایی نیز دارند.

شش خرده مقیاس گشودگی در نئو

شش خرده مقیاس برای گشودگی وجود دارد که مجموع آن ها مفهوم گشودگی در نئو را تشکیل می دهند. در نتیجه تست نئو، تفسیر نمرات هریک از آن ها به صورت مجزا و مستقل از هم ارائه می شود تا تصویر جامعی نسبت به ویژگی گشودگی نسبت به تجارب در فرد، به دست آید. فهرست این شش خرده مقیاس در زیر آورده شده است.

تخیل (O1)

تخیل اولین خرده مقیاس گشودگی در نئو می باشد. افراد با نمرات بالا به تخیل گرایش دارند و زندگی تخیلی فعالی دارند. درحالی که افراد با نمرات پایین، ترجیح می دهند ذهنیت خود را تحت کنترل داشته باشند و روی کارها تمرکز کنند.

زیبایی شناسی (O2)

افراد با نمرات بالای زیبایی شناسی به مسائل هنری علاقه زیادی دارند. درحالی که افراد با نمرات پایین معمولا نسبت به این مسائل، بی علاقه هستند.

عواطف (O3)

افراد با نمرات بالا در خرده مقیاس عواطف، احساسات عمیق تر و بیشتری را از خود نشان می دهند. درحالی که افراد با نمرات پایین، عواطف یکنواخت تری را نشان می دهند.

کنش ها (O4)

افراد با نمرات بالا در این خرده مقیاس، تجربه های جدید و متنوع را ترجیح می دهند. درحالی که افراد با نمرات پایین، علاقه ای به تغییرات و تنوع ندارند.

دیدگاه ها (O5)

افراد با نمرات بالا در خرده مقیاس دیدگاه ها، نسبت به معماها و دیدگاه های فلسفی، کنجکاوند. درحالی که افراد با نمرات پایین، کنجکاوی محدودی دارند.

ارزش ها (O6)

افراد با نمرات بالا در این خرده مقیاس، نسبت به پذیرش ارزش های اجتماعی، سیاسی و مذهبی و تغییر آن ها، انعطاف پذیرند. درحالی که افراد با نمرات پایین نسبت به این ارزش ها، محافظه کار و انعطاف ناپذیرند.

منابعی برای مطالعه مقیاس گشودگی به تجربه در نئو

  1. openness and its facets
  2. openness personality traits
  3. کتاب روانشناسی شخصیت دکتر حسن حق شناس