وجدان‌گرایی یکی از مقیاس‌های اصلی آزمون شخصیت نئو است و تلاش برای موفقیت (achievement striving) چهارمین خرده مقیاس وجدان‌گرایی (C4) می‌باشد. در این مبحث در مورد تلاش برای موفقیت در آزمون نئو، که یکی از آزمون‌های عینی برای سنجش شخصیت است، بحث می‌شود.

توصیف خرده مقیاس تلاش برای موفقیت

تلاش برای موفقیت، یک ویژگی معمول در زندگی روزمره‌ی افراد است و باعث انگیزه و ایجاد فشار بر فرد ‌می‌شود تا به آنچه که می‌خواهد برسد. درواقع تلاش، به شدت و میزان رفتار فرد برای رسیدن به هدفش اشاره دارد. درحالی که واضح است که افراد به سختی تلاش می‌کنند تا چیزهای ارزشمندی را به دست آورند؛ اما چه اتفاقی می‌افتد که خود تلاش برای موفقیت هم آن هدف به دست‌آمده را برای فرد، باارزش‌تر می‌کند.  مثلأ کوهنوردها به این دلیل، بالا رفتن از کوه را باارزش می‌دانند که بسیار پرمشقت و پرزحمت است. بر اساس فرایند کوشش یادگرفته‌شده (learned industriousness) تلاش می‌تواند خودش به یک تقویت‌کننده ثانوی، تبدیل شود و درنتیجه فی نفسه برای فرد، پاداش‌دهنده باشد.

هزینه واقعی هر چیزی، یعنی آن ارزشی که به دست آوردن چیزی برای فرد دارد، همان زحمت و سختی برای به دست آوردن آن است.

آدام اسمیت

تلاش برای موفقیت در نظریه‎‌ها

 دیگمن و اینویه (Digman & Inouye, 1986)؛ اشتیاق برای به دست آوردن را C نام‌گذاری کرده‌اند و تلاش برای موفقیت را یکی از سطوح C دانسته‌اند. بیشترین پژوهش درمورد نیاز به موفقیت شاید توسط پژوهش‌های گسترده موری انجام شده باشد و دیدگاهمان درمورد این ویژگی، با تعریف کلاسیک از موفقیت به عنوان تلاش برای برتری، هماهنگ است.

آیا تلاش برای موفقیت، همیشه مطلوب است؟

درحالی که اقتصاد کلاسیک به تلاش، اهمیت می‌دهد و برای شناسایی افراد پرتلاش، هزینه می‌کند اما تلاش برای موفقیت می‌تواند معایبی هم برای فرد به همراه داشته باشد. مثلأ انجام کارهایی که نیاز به تلاش زیادی دارند باعث فعال شدن سیستم سمپاتیک در فرد می‌شوند. یعنی باعث افزایش فشار خون، عرق کردن، گشادی مردمک چشم و افزایش آزاد شدن نوراپی نفرین، که ماده‌ای برای مقابله فرد با استرس است، می‌شود. درنتیجه‌ی فعال شدن سیستم سمپاتیک، افراد دچار استرس، اضطراب و خستگی می‌شوند. بعضی توضیحات درمورد افراد با تیپ شخصیتی A نیز، به تلاش برای موفقیت بیش از حد اشاره دارد. اما از طرفی گزارش شده که امروزه شواهد متقاعدکننده‌ای برای این وجود ندارد که نیاز بالا به پیشرفت، یک عامل خطر برای بیماری قلبی عروقی باشد.

چرا خیلی از افراد از تلاش اجتناب می‌کنند؟

هر فردی می‌تواند حد و حدود خاصی را برای تلاش کردن تحمل کند. درواقع، اگر تلاشی که برای رسیدن به یک موفقیت، مورد نیاز است زیاد باشد، فرد آن را نمی‌پذیرد. بنابراین به دلیل سختی ناشی از آثاری که تلاش برای موفقیت می‌تواند به فرد تحمیل کند، گاهی اوقات بسیاری از افراد، پاداش‌های کمتر را ترجیح می‌دهند تا به این وسیله از تلاش بیشتر فرار کنند.

تلاش برای موفقیت در آزمون نئو

براساس نمره‌ای که فرد در خرده مقیاس تلاش برای موفقیت آزمون نئو دریافت می‌کند، ویژگی‌های مثبت و نقاط ضعف مربوط به نمره‌اش به وی ارائه می‌شود. به صورت کلی می‌توان گفت که افرادی با نمرات بالا در این خرده مقیاس، افرادی هدفمند و سخت‌کوش هستند که برای رسیدن به موفقیت، نهایت تلاش خود را می‌کنند. اما افراد با نمرات پایین ممکن است تنبل به نظر برسند و یا کمتر بلندپرواز و هدفمند باشند.

منبع برای مطالعه بیشتر