همان طور که در مبحث روان آزردگی بحث شد، اضطراب اولین خرده مقیاس روان آزردگی (N1) در آزمون شخصیت نئو می باشد. دراین مبحث درمورد اضطراب در آزمون نئو بحث می شود.

توصیف خرده مقیاس اضطراب در آزمون نئو

اضطراب (Anxiety)، هیجانی است که همه ما درطول زندگی خود، آن را تجربه کرده ایم. بدون اضطراب ما قادر به تشخیص خطر و پیامدهای اعمالمان نیستیم. بنابراین امنیت ما به خطر می افتد. ازطرفی درجات بالای اضطراب هم مانع عملکرد مفید در ما می شود.

خرده مقیاس اضطراب در آزمون نئو به ویژگی هایی  مثل نگرانی، ترس، عصبی بودن، تنش و وحشت زدگی اشاره دارد. در اضطراب علاوه بر تغییرات در افکار فرد مبنی بر وجودخطر، تغییراتی درسیستم بدنی او نیز رخ می دهد. مثلا ضربان قلب و فشار خون، بالا می رود و عضلات فرد دچار تنش می شود. اما این حالات معمولا در موقعیت هایی که فرد، تهدیدی را احساس می کند به صورت موقتی وجود دارد و ادامه پیدا نمی کند. درواقع، اضطراب طبیعی به فرد در انجام اعمالش و محافظت از خودش کمک می کند.

اضطراب در آزمون نئو

چه زمانی اضطراب مشکل ساز می شود؟

مشکل زمانی ایجاد می شود که این اضطراب، شدید و طولانی شود و درعملکرد فرد، اختلال ایجاد کند که این حالت با نمرات بالا در خرده مقیاس اضطراب، مشخص می شود. در این حالت، فرد مستعد ابتلا به اختلالات اضطرابی و ترس های افراطی است. یعنی ممکن است درمورد مسائل مختلف مثل سلامتی، تحصیلی، مالی، شغلی و … دائما نگران باشد به گونه ای که در عملکردش اختلال ایجاد می شود. یا ممکن است ترس هایی از موضوعات مختلف مثل حیوانات، ارتفاع و … داشته باشد که بیش از حد موردنیاز برای محافظت از خودش است.

مشکل دیگر مربوط به اضطراب کمتر از حد طبیعی است که مانع انگیزه داشتن فرد برای انجام کارها و مانع پاسخ فرد به خطر می شود. این حالت با نمرات پایین در خرده مقیاس اضطراب، مشخص می شود. در این وضعیت، فرد نسبت به عواقب امور خود، بی توجه است و نگرانی کمتر از حد طبیعی درمورد مسائل روزمره زندگی خود دارد. همین موضوع ممکن است باعث اقدام های خطرناک و گاهی خلاف قانون شود. هریک از نمرات بالا و پایین اضطراب درآزمون نئو، ویژگی های متفاوت شخصیتی و نقاط قوت و ضعفی را شامل می شوند. این ویژگی ها، با توجه به نمره ای که فرد در آزمون نئو دریافت می کند به صورت جامع به او ارائه می گردد.

منابعی برای مطالعه بیشتر

  1. symptoms and causes of anxiety
  2. benefits of anxiety
  3. advantages and disadvantages of anxiety