همانطور که در یادداشت برونگرایی در آزمون شخصیت نئو ذکر شد برونگرایی یکی از پنج خرده مقیاس اصلی آزمون شخصیت نئو است که خود دارای شش خرده مقیاس می‌باشد. صمیمیت اولین خرده مقیاسی است که ما قصد داریم آن را در این یادداشت توضیح دهیم. صمیمیت در آزمون نئو، احساسی آنی در فرد نیست که به شکل فیزیکی ابراز شود، بلکه صمیمیت یکی از ویژگی‏های شخصیتی افراد است.

توصیف خرده مقیاس صمیمیت در آزمون نئو

افراد صمیمی به معاشرت با مردم علاقه بسیاری دارند، در برخورد با دیگران دوستانه هستند و این رفتار آنها باعث می‏ شود بقیه در کنارشان احساس راحتی داشته باشند. آنها به دیگران اهمیت می‏ دهند و برای بقیه احترام قائلند. با رفتاری صمیمی در تعامل‏ هایشان، احترام و علاقه دو طرفه ایجاد می‏ کنند. چه در زمان حرف زدن و چه در مواقعی که شنونده هستند تماس چشمی خود را با آنها حفظ می‏ کنند که این نشان دهنده توجه و تلاش برای حفظ مکالمه است. لبخند زدن، دیگر ویژگی این افراد است که گرم و دوستانه بودن آنها را دو چندان می‏ کند.

صمیمیت و گرم بودن در رفتار، به نوعی همدلی را به دنبال دارد. افرادی که چنین ویژگی دارند تلاش می کنند در تعاملاتشان همدلی نشان دهند. آن ها شنونده های خوبی برای دیگران هستند. برای نشان دادن توجهشان نسبت به دیگران، سر تکان می دهند و به آن ها لبخند می زنند. همچنین رفتاری صمیمی، گرم و دوستانه دارند. به علاوه، آن ها احساسات خود را ابراز می کنند و به بقیه می گویند که چقدر به آنها اهمیت می دهند.

اجازه دهید با رفتار گرم و مهربانانه نور درونتان بر همه جا بتابد؛ اگر چنین شد دیگر نیاز به گفتن و ابراز آن نیست. فانوس های دریایی برای نشان دادن نور خود چیزی را به آتش نمی کشند، آنها فقط می تابند.

صمیمیت

ذکر نتیجه یک پژوهش

در مطالعه ای به بررسی رابطه صمیمیت (که یکی از خرده مقیاس های برونگرایی است) و نوع دوستی (که یکی از خرده مقیاس های توافق پذیری است) با همدلی چه در سطح رفتار و چه با بررسی مغز افراد نمونه، پرداخته شد. نتایج نشان داد که افرادی که سطح صمیمت و نوع دوستیشان بالاست توانایی شناخت و درک حالت های عاطفی دیگران را دارند که حاکی از همدلی آنهاست و بخشی از مغزشان (شیار گیجگاهی-آهیانه و کورتکس میانی پیش پیشانی) که مسؤل همدلی است فعالیت زیادی حین برخورد با چنین تعاملاتی دارد.

منبعی برای مطالعه بیشتر

warmth and personality