برون گرایی مفهوم جدیدی نیست؛ بسیاری از نظریه های روانشناسی به درون گرایی/برون گرایی به عنوان بخشی از شخصیت پرداخته اند. این دو ویژگی یکی از ابعاد اصلی آزمون شخصیت نئو(مدل پنج عاملی شخصیت) است. برون گرایی و درون گرایی در یک پیوستار قرار دارند؛ در حالی که برخی افراد در انتهای این پیوستار هستند، بسیاری دیگر جایی در میان برون گرایی و درون گرایی اند. باید خاطر نشان کرد که نمی توان این دو ویژگی را مطلقا خوب یا بد دانست در هر طرف این پیوستار که باشید، مزایا و معایب خودش را دارد. برون گرایی نقشی مهم در هدایت انرژی فرد به عهده دارد و آگاهی از اینکه فرد  درکجای این پیوستار قرار دارد به فهم ما درباره نحوه پاسخ فرد به محرکهای بیرونی کمک می کند.  

ویژگی های برون گرایی چیست؟

در تعریف برون گرایی نمی توان فقط ویژگی های مثبت یا منفی را عنوان کرد. از دید مثبت برون گرایان افرادی خوش مشرب، فعال، پر شور و اشتیاق،معاشرتی، گرم و بسیار دوستانه هستند. اما روی دیگر سکه آنها حواس پرت و تکانشی بوده و گاهی کارهای خطرناکی انجام می دهند. در زیر برخی ویژگی های کلی برون گرایی ذکر شده است:

 1. معاشرتی
 2. پرانرژی
 3. با جرأت
 4. تکانشی (بدون فکر و از روی هیجانات دست به عمل میزند)
 5. ماجراجو
 6. از این که مرکز توجه باشد لذت میبرد
 7. حرف زدن راجع به افکار و احساساتش لذتبخش است
 8. نمیتواند تنها بماند، به عبارتی در تنهایی احساس بدی دارد

برون گرایی پیامدهای زیادی دارد؛ در میان پیامدهای مثبت این ویژگی می توان به این موارد اشاره کرد: دوستان زیادی دارند که باعث می شود از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار باشند، در فعالیت های گروهی بسیار موفقند و رهبران بی نظیری هستند، مطالعات نشان داده که آنها انسان هایی شادند البته این نتایج به این معنا نیست که افراد درونگرا ناراحت یا افسرده اند. این تحقیقات تنها نشان داده است که افراد برونگرا قادرند در واکنش به کمترین محرکها، هیجان های مثبتی تجربه کنند. همچنین از پیامدهای منفی برونگرایی می توان گفت از آنجایی که این افراد هیجان زده و تکانشی عمل می کنند، ممکن است دست به کارهای پرخطر زده و عواقب خطرناکی به بارآورند که سلامت جسم و روان آنها را تهدید کند.

درون گرایی در مقابل برون گرایی در آزمون شخصیت نئو

اولین بار کارل یونگ این دو ویژگی را مطرح ساخت. او این دو ویژگی را بر اساس این که فرد از کجا انرژی لازم خود را دریافت می کند، توصیف کرد. فرد برون گرا از محیط های اجتماعی و با بودن در جمع انرژی می گیرد ولی فرد درون گرا برای دریافت این انرژی به تنهایی نیاز دارد. او عنوان کرد که فرد نمی تواند در آن واحد و به یک اندازه هر دو ویژگی برون گرایی و درون گرایی را داشته باشد؛ اگر شما در یکی از این دو ویژگی بالاتر هستید به طور خودکار در دیگری پایین ترید. بعد ازمطرح شدن توسط یونگ، این دو ویژگی یکی از ابعاد اصلی آزمون شخصیت نئو شدند.

در آزمون شخصیت نئو افرادی که نمره برونگرایی بالایی می گیرند پرحرف، قاطع و هیجانی هستند. از نظر دیگران آنها به راحتی راجع به احساساتشان حرف می زنند، در موقعیت های اجتماعی راحتند و ایده و افکارشان را به راحتی بیان می کنند. آنهایی که نمره پایین در این بعد دریافت می کنند افرادی درون گرا نامیده می شوند. آنها از موقعیت های اجتماعی اجتناب می کنند زیرا انرژی زیادی از آنها می گیرد. کوتاه حرف می زنند و ترجیح می دهند که شنونده باشند.

برونگرایی

علل برون گرایی/درون گرایی در افراد

نقش ژنتیک: مطالعه روی دوقلوها نشان داد واریانسی که ژنتیک برای درون گرایی و برون گرایی تعیین می کند ۴۰ به ۶۰ است. طبق نتایج کار متخصص ژنتیک، دن همر از موسسه ملی سرطان تمایل ما به برون گرایی را ژنتیک تعیین می کند. در افراد برون گرا ژن تعیین کننده برون گرایی که D4RD نام دارد، بلند تر از افراد درون گرا است. طبق گفته هنس ایسنک افراد برون گرا نسبت به درون گراها برای تحریک به محرکهای بیرونی بیشتری نیاز دارند؛ افراد درون گرا به راحتی برانگیخته میشوند.

نقش مغز: مطالعه دیگری نشان داد که مقدار خونی که از لب گیجگاهی مغزافراد برون گرا عبور میکند، لبی که مسؤل تجارب هیجانی فرد است، بیشتر از دیگران است. در حالی که مقدار خونی که از لب پیشانی افراد درون گرا عبور میکند بیشتر از برون گراها است؛ لب پیشانی وظیفه حل مسئله و پردازش درونی را به عهده دارد. همچنین افراد برون گرا نسبت به دوپامین (انتقال دهنده عصبی در مغز که مسؤل احساس هیجان و انگیزش است) حساسیت کمتری دارند که باعث ویژگی هیجان خواهی در برونگرایی و نیاز به محرکای بیشتر برای تحریک در آنها می شود.

نقش محیط: برای بررسی محیط این افراد مطالعات روی خواهر و برادرها انجام شد و نشان داد تجارب فردی نقش مهمتری نسبت به تجارب خانوادگی (ارثی) در تعیین برونگرایی دارد.

شش خرده مقیاس برونگرایی در نئو

صمیمیت (E1 )

نمره بالا در این خرده مقیاس نشان دهنده برون گرایی است، افرادی که رفتاری گرم و دوستانه دارند و سریع با بقیه صمیمی می شوند. نمره پایین افرادی آرام و درون گرا هستند.

جمع گرایی (E2)

افرادی که نمره بالا می گیرند بسیاراجتماعی بوده و از تنهایی فراری اند. نمره پایین برونگرایی حاکی از ویژگی افرادیست که دوستانی اندک دارند و در تنهایی لذت می برند.

قاطعیت(E3)

در این خرده مقیاس برون گرایی آنهایی نمره بالا می گیرند که از محبوب بودن لذت می برند و عقاید و احساستشان را راحت و به شکلی مؤثر نشان می دهند. نمره پایین نشان آنهاییست که دوست ندارند مرکز توجه باشند و چیزی از افکار و ایده هایشان ابراز نمی کنند.

فعالیت(E4)

نمره بالای این مقیاس برون گرایی آنهایی اند که در مهمانی ها و دورهمی ها پرحرف و پرشور و اشتیاقند اما نمره پایینی ها افرادی هستند که فعالیت هایی مثل مطالعه،ماهی گیری و… که به تنهایی می توانند انجام دهند را ترجیح می دهند.

هیجان خواهی(E5)

کسانی که همیشه به دنبال فعالیت های جدید هستند نمره بالایی در این مقیاس برون گرایی می گیرند آنهایی که از کارهای همیشگی خسته نمی شوند نمره پایین خواهند داشت.

هیجان های مثبت(E6)

افرادی که نمره بالا در این مقیاس برونگرایی می گیرند همیشه به دنبال تجربه هیجانهای مثبتند و می خواهند شاد باشند؛ این انرژی را از بیرون و دیگران می گیرند. آنهایی که نمره پایین دارند با محرکهای بیرونی تحریک نمی شوند و تقویت را از درونشان می گیرند.

جمع بندی

در این یادداشت ما یکی از پنج بعد اصلی آزمون شخصیت نئو یعنی برونگرایی را مورد بررسی قرار دادیم. با استفاده از این آزمون افراد در این بعد در یک طیف قرار می گیرند؛ در یک سمت آن برون گرایی و در طرف دیگر درون گرایی است. باید خاطر نشان کرد که شما می توانید هر کدام از ویژگیهای افراد درون گرا و برون گرا را در حد متعادل داشته باشید و در میانه طیف قرار گیرید. این بعد از آزمون، شش خرده مقیاس دارد که هر کدام نشان دهنده‌ی یکی از ویژگی های اصلی افراد برون گراست. در نتیجه این تست در وبسایت پرسونالوژی، تفسیری جامع درمورد این مقیاس و شش خرده مقیاس آن، ارائه می گردد تا تصویری جامع از ویژگی برونگرایی خود به دست آورید.

منابعی برای مطالعه مقیاس برون گرایی در نئو

 1. extroversion and its facets
 2. the effects of extraversion
 3. کتاب روانشناسی شخصیت دکتر حسن حق شناس