اتو فریدمن کرنبرگ (متولد ۱۰ سپتامبر ۱۹۲۸) روانکاو و روانپزشک اتریشی در مرکز پزشکی وایل کرنل است. شهرت او بخاطر نظریه های روانکاوی او درباره سازمان شخصیت مرزی و آسیب شناسی نارسیسیسم است.

کرنبرگ ایده های رویکرد ایگوسایکولوژی انگلیسی و آمریکایی را با نظریات کلاین و دیگر رویکرد های روابط موضوعی تلفیق کرد.نتیجه تلفیق ایده های ذکر شده، توسعه علم روابط موضوعی مدرن است. روابط موضوعی مدرن، مدلی از ذهن انسان می باشد که توسط بسیاری از روانکاوان مدرن پذیرفته شده است.

او متولد شهر وین است. کرنبرگ و خانواده اش در سال ۱۹۳۹ از آلمان نازی به شیلی فرار کردند. او بیولوژی و پزشکی و سپس روانپزشکی و در ادامه روانکاوی را در جامعه روانکاوی شیلی آموخت.

سال شمار زندگی

او در سال ۱۹۵۹ برای تحقیقات در زمینه رواندرمانی با کمک هزینه تحصیلی بنیاد راکفلر به آمریکا رفت. کرنبرگ سرانجام در سال ۱۹۶۱ به آمریکا مهاجرت کرد.  در آنجا به بیمارستان بنیاد منیگر پیوست و کمی بعد به ریاست آنجا منصوب شد.او سوپروایزر و مدرس روانکاوی در موسسه تُپکا و همچنین مدیر پروژه تحقیقات رواندرمانی بنیاد منیگر بود.

در سال ۱۹۷۳ به نیویورک نقل مکان کرد و در آنجا مدیر بخش خدمات عمومی و بالینی موسسه روانپزشکی نیویورک شد.

در سال ۱۹۷۴ به پروفسوری روانپزشکی در کالج پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا منصوب شد. در سال ۱۹۷۶ به پروفسوری روانپزشکی در دانشگاه کرنل و ریاست موسسه اختلالات شخصیت مرکز درمانی کرنل نیویورک منصوب شد.

کرنبرگ از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ ریاست انجمن بین المللی روانکاوی را برعهده داشت.  او با پائولینا کرنبرگ، روانپزشک کودک و پروفسور دانشگاه کرنل ازدواج کرد کرد و تا زمان مرگ همسرش در سال ۲۰۰۶ به زندگی با وی ادامه داد.

محور اصلی کارهای او را می‌توان، نارسیسیسم، روابط موضوعی، و اختلالات شخصیت دانست. مدل سازمان های شخصیت کرنبرگ از مشهور ترین طبقه بندی های اختلالات شخصیت از دیدگاه روانکاوی است.

درمان مبتنی بر انتقال:TFP

کرنبرگ نوعی از روانکاوی متمرکز و فشرده به نام رواندرمانی متمرکز بر انتقال را طراحی نمود که برای درمان بیماران سازمان شخصیت مرزی بسیار کارآمد تلقی می شود.

بیماران سازمان شخصیت مرزی در اصطلاح دوپاره سازی در تفکر و عاطفه را تجربه می‌کنند و هدف درمان، تمرکز بر به هم رساندن بخش های دوپاره شده ی خود و بازنمایی های موضوعات (objects) است.

لیست کتاب های کرنبرگ

 • Borderline Conditions and Pathological Narcissism
 • Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies
 • Psychodynamic Psychotherapy of Borderline Patients
 • Love Relations: Normality and Pathology
 • Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis
 • Aggression in Personality Disorders and Perversions
 • Internal World and External Reality Object Relations Theory Applied
 • Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide
 • A Primer of Transference Focused Psychotherapy for the Borderline Patient
 • Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations
 • Contemporary Controversies in Psychoanalytic Theory, Techniques, and Their Applications
 • The Inseparable Nature of Love and Aggression: Clinical and Theoretical Perspectives
 • Handbook of Dynamic Psychotherapy for Higher Level Personality Pathology
 • Hass, Wut, Gewalt Und Narzissmus
 • Borderline Patients: Extending the Limits of Treatability (Basic Behavioral Science)
 • Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations
 • Aggressivity, Narcissism, and Self-Destructiveness in the Psychotherapeutic Rela : New Developments in the Psychopathology and Psychotherapy of Severe Personality Disorders