ژاک لکان
زندگینامه توماس و چس
هاینتس هارتمن
زندگینامه واتسون
اتو رنک
اریک برن
ادوارد ثرندایک
رونالد فیربرن
زندگینامه بالبی
شارلوت بوهلر
ویلفرد بیون
پرلز
آنا فروید
مارگارت ماهلر
آلبرت بندورا
ویلهلم رایش
راتر
تئودور میلون
ویکتور فرانکل
والتر میشل
هری استک سالیوان
دیوید باس
هنری موری
سلیگمن
مک کری
ویلیام گلسر
کلی
اریک اریکسون
کارن هورنای
رولو می روانشناس وجودی
بوروس فردریک اسکینر
ملانی کلاین
اریک فروم
ریموند کتل
آیزنک
وینیکات
کوهوت
کرنبرگ
گوردن آلپورت
کارل راجرز
زندگینامه فروید
آبراهام مزلو
کارل گوستاو یونگ